Bilagorna C6 till och med C8

C6a Galioten Tyresö byggdes vid Storängen 1729?
C6b Många papper för ägarövergång vid resonemangsäktenskap
C6c Johan Christopher von Dürings epitafium i Storkyrkan
C6d Scheffers fysiokratiska frälsningsläras framväxt och fall
C6e Maktpersoner runt ”De fyras gäng” under 1770- och 1780-talen.
C6f Tvåsädessystemet och andra rön i Tyresös korrigerade jordbrukshistoria
C6g Sensationellt krav på hästar som dragare i Tyresö från hösten 1772
C6h Stora Ek som idealbild för Tyresö slott
C6i Om den Bomanska skolfonden i Tyresö
C6j Carl Fredric Scheffers röda sovrum
C6k Hyllningar till Tyresös och Carl Fredric Scheffers ära
C6m Äran för 1762 års nya såg vid Åva bör gå till Scheffer
C6n Hur Sveriges första flygtur gick strax norr om Tyresö år 1783
C6p Fysiokratins effekter i Sverige och annorstädes
C6q Ulriksdal i Tyresö till Ulric Scheffers minne
C7a Släktsambanden mellan omnämnda Gyllenstierna-personer
C7b Spåren efter Ulrika Eleonora von Düring
C7d Bokens elva släktträd, speciellt Bondes
C7f De många spåren från Tyresö i Tervik
C7g Sambanden mellan Tyresö slott och Almgrens sidenväveri
C7h Tyresöfamiljerna Koschell-Conradi-König och inaveln
C7i Varför Koschell inte hade råd att behålla Tyresö
C7j Varför pappa Stackelberg flyttade från Tyresö
C7k 1842 års orgel i Tyresö kyrka
C7m Tyresös jättealm till år 2003 – dess uppgång och fall
C8a Transportrevolutionen som lyfte fram familjen Hörstadius
C8b Hur Hörsta påverkade sina invånares val av familjenamn
C8c Några gåtor från Johan Erik Hörstadius tid i Tyresö
C8d Johan Erik Hörstadius enorma fastighetsimperium före Tyresö
C8e Brännvinspolitiken som räddade Tyresö slott år 1853
C8f G.F. Hörstadius barndom
C8g G.F. Hörstadius studier före tiden i Tyresö
C8h Kungens beslut om titeln Advokatfiskal till G F Hörstadius
C8i Tidiga stora gods som utbildningsmiljö för G  F Hörstadius
C8j G F Hörstadius dynamiska boende i Stockholm 1833-1842.
C8k Pappa Hörstadius entreprenörsmiljöer
C8m Mer om industriproduktionen under Hörstadius tid
C8n Byggnader vid Tyresö slott före, under och efter Hörstadius tid
C8p G F Hörstadius många bostäder utöver Tyresö slott
C8q Var skedde skarpskjutningarna i Tyresö?
C8r Mer om G F Hörstadius hushållerskor och betjänter
C8s Sommargäster i och vid Tyresö slott under G F Hörstadius tid
C8t Hörstadius och patronatsrätten i praktiken
C8u 1892 års försäljningar av Uddby kvarn och Tyresö
C8v Claes Lagergren som aktör och poet