C8b

Hur Hörsta påverkade sina invånares val av familjenamn.
Nätbilaga C8b till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Det var inte bara familjen Hörstadius som tog sig nya namn i Hörsta by. I den byn var nyskapade liknande efternamn populära och vid sekelskiftet 1800 fanns det även Hörberg, Hörbergsdotter, Hörbom, Hörman och Hörstedt bland invånarna. Det var inte bara Jonas Hörstadius som i Hörsta tog sig det fina efternamnet. Det togs först av en kusin till honom, Sven Hörstadius (7/2 1714- 22/1 1776), som senare blev kyrkoherde i Skyllersta (Ö om Hallsberg), men som inte fick några söner som förde namnet vidare.