C8t

Hörstadius och patronatsrätten i praktiken
Nätbilaga C8t till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Gustaf Ferdinand Hörstadus skulle i kraft av sin patronatsrätt tillsätta ny kyrkoherde i Tyresö år 1876. Det blev Karl August Lönroth.

  • Karl August Lönroth var född 19/8 1831 i Stockholm som son till en grosshandlare och hade studerat i Uppsala från 1854 samt blivit prästvigd i Strängnäs 1860. Hans karriär var därefter pastorsadjunkt i Eskilstuna 1860, predikobiträde i Torshälla 1863, vice pastor i Jäder 1864 och vice pastor i Torshälla 1864, komminister i Ripsa 1865. Han blev utnämnd till kyrkoherde i Tyresö 25/2 1876, men tillträdde först år 1878.
  • Han hade gift sig 9/6 1865 med en kyrkoherdedotter Ebba (Eleonora) Lundgren, född 25/11 1836 i Upplands Östra Ryd, dotter till kyrkoherden Ulrik Lundgren där och dennes hustru Christina Emerentia Broman (som också var en prostdotter), född 25/3 1794 i Quistbro. Ebba var en välutbildad lärarinna och hade året före giftermålet givit ut den 76-sidiga boken ”Svensk Rimkrönika – en liten lärobok i fäderneslandets historia”. Ebba dog den 10/12 1927.
  • Det har inte gått att finna några speciella kopplingar till Ekmanssons eller Johan Erik Hörstadius, som skulle förklara varför Gustaf Ferdinand valde Lönroth som präst – annat än att sex av Ebbas syskon var födda i Kumla i perioden 1822-1832 och att den förstfödde av dessa var döpt till Johan Erik, född 2/4 1822.
  • Familjen Lönroth fick flera barn, varav den äldste sonen Carl Lönroth, född 1866, efterträdde sin far som Tyresös kyrkoherde 1901, efter att Karl August dött år 1899.

Även i Järlåsa hade Gustaf Ferdinand patronatsrätt och år 1870 utnämnde han där kyrkoherden Johan Elfvengren  (född 1826 i Harlösa, inflyttad 1872 från Hörby) som i Riksarkivet efterlämnat flera underdåniga brev kring hur den utnämningen gick till.