C8q

Var skedde skarpskjutningarna i Tyresö?
Nätbilaga C8q till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

På toppen av det branta berget söder om handelsträdgården, varifrån man idealiskt kunde skjuta ner mot strandvägen förbi nuvarande Fiskarro.

På nordsluttningen av branten söder om Bofinksvägen, varifrån man lätt kunde skjuta ner mot landsatta trupper som kom från Brobänken.

Skarpskytteriet var på modet, men vi vet inte hur engagerad Gustaf Ferdinand var i praktiken.

  • Skarpskytterörelsen hade startat 1859 med mottot ”En man, en röst, ett gevär” och hade 40000 medlemmar i 300 föreningar redan år 1860.
  • Man var rädd för ryssen: Johanneshovs skans började anläggas 1859 som ett led i en försvarsring runt Stockholm, beslutad 1856 i samband med Krimkriget.
  • En insamling startar 1862 till den blivande kungastatyn på Karl XII:s torg. Karl XII-statyn invigs 1868 på 150-årsdagen av hans död med den största folksamlingen dittills i Stockholms historia.
  • Enligt femårsberättelsen 1896-1900 för Sotholms härads norra distrikt bildades det en livaktig skytteförening i Dalarö år 1900, och enligt femårsberättelsen 1901-1906 för Södertörns fögderi har skytterörelsen under perioden ”rönt mycket livlig tillslutning. Nästan i alla socknar äro nu skytteföreningar bildade, som under sommaren regelbundet hafva skjutöfningar sön- och helgdagar, särdeles inom Botkyrka och Vesterhaninge socknar…”.

Han blev i alla fall den 1/5 1865 inbjuden av Harbo sockens frivilliga skarpskytteförening att bli dess hedersledamot.