C7a

Släktsambanden mellan omnämnda Gyllenstierna-personer
Nätbilaga C7a till Harald Bergs bok (2019) Tyresö under tusen år

 

Sambanden mellan de i boken nämnda Gyllenstierna-personerna är svärtade nedan.

Förkortningar: G. = Gyllenstierna.    Gm = gift med