C6h

Stora Ek som idealbild för Tyresö slott
Nätbilaga C6h till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Carl Fredric Scheffer hade ärvt herrgården Stora Ek i Eks socken, Mariestads kommun, år 1731, eventuellt tillsammans med sin bror Ulric. Denne löste i vart fall år 1766 ut sina bröder och övertog herrgården, samt byggde den nuvarande herrgårdsanläggningen åren 1768-78 i samråd med Carl Fredric.

  • Åren 1783-1799 bodde Ulric Scheffer på Ek och reste där år 1782 en pyramidsten som berättar om sin och Carl Fredrics restaureringar av godset.
  • Bilden av Stora Ek torde bättre än det ombyggda Tyresö visa hur Carl Fredric Scheffers idealbild av ett säteri skulle se ut.

Bilden från WikiMediaCommons