C8a

Transportrevolutionen som lyfte fram familjen Hörstadius
Nätbilaga C8a till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Det som hjälpte fram Tyresös ägare under 1800-talet var inte minst den nya transporttekniken. Järnvägar, kanaler och ångbåtstrafik utvecklades under denna epok och fick en revolutionerande betydelse även för hur Tyresös ägare förnyade sina affärsidéer för godset. Här ges några exempel:

 • Sveriges första ångbåt Amphritite på Mälaren kom år 1818 på traden Sthlm-Lovö.
 • Södertälje kanal färdig 1819 (efter att ha påbörjats 1806) och invigs av kung Karl XIV Johan).
 • Inrikes sjöfart avregleras 1832 med fri konkurrens för svenska fartyg i inrikes sjöfart. Göta kanal (10 fot) fullbordas, liksom Väddö kanal (9 fot).
 • År 1833 blev Djurgårdskanalen (4 fot djup), Carlbergs kanal (6 fot) och Wermdö kanal (3½ fot) klara.
 • År 1839 drevs det ångslupstrafik Stockholm-Dalarö två gånger i veckan.
 • Under 1840-talet planerades (av ingenjör Hellström)en kanal mellan Mälaren och Dalarö via Drevviken och Tyresöviken. Kanalen skulle ges samma högsta höjd som Drevviken har.
 • 1852 blev det reguljär båttrafik från Stockholm till Dalarö med hjulångaren Aegir, och från år 1853 med ´Ran.
 • Ångbåtarna ’Uddby’ går från år 1858 mellan Gustav IIIs staty och Dalarö på onsdagar, lördagar och söndagar, ’Wermdö’ mellan Skeppsholmen och Dalarö på lördagar och söndagar samt ’Aegir’ eller ’Ran’ mellan Logårdstrappan och Dalarö på måndagar och onsdagar.
 • Stambanan Stockholm-Göteborg invigs 1862.
 • Hjulbåten ’Jacob Bagge’ börjar på 1860-talet gå mellan Nybron och Södertörns skärgård 3 ggr/vecka, inklusive Smådalarö och Dalarö. Från år 1865 är det daglig båtförbindelse Dalarö-Stockholm.
 • Saltsjöbanan invigs 1893, Saltsjöbadens hotell & restaurang öppnas 1/7 och ångbåt går 3 ggr/dag till Dalarö.
 • Järnvägen Stockholm-Nynäs öppnas 28/12 1901.
 • Reguljär busstrafik på Södertörn började år 1921.