C8n

Byggnader nära Tyresö slott före, under och efter Hörstadius tid.
Nätbilaga C8n till Harald Bergs bok (2019) Tyresö under tusen år.

 

Det var under 1800-talet en stor omsättning av byggnader runt Tyresö slott, Det framgår av olika brandförsäkringsdokument.

Underlag för följande sammanställning är främst  från Riksarkivets nätsida ”SVAR, Digitala forskarsalen, brandförsäkringar och brandförsäkringar kartor” med tonvikt på 1882 års brandförsäkring nr 26292 över Tyresö slott med omgivande byggnader:

1. Corp de logisbyggnad Fk  
2. Väster flygelbyggnad Fk  
3. Öster flygelbyggnad Fk  
4. Stenhus Fk  
5. Skjul av bräder Tb
6. Stallbyggnad Fk  
7. Smedja Fk  
8. Kolbod Fk  
9. Boningshus** Fb  
10. Slöjdstuga av timmer** Tb, e
11. Lider av bräder Fk  
12. Åttkantigt magasin av sten Fk  
13. Höns/svin-hus av timmer Fb  
14. Fattighus/sockenstuga av sten Fb  
15. Strömstugan av timmer Fk  
16. Arbetarbostad i två våningar, fd brygghus Tb
17. Lilla Tyresö, av rappat timmer. ”Prinsvillan” Fb  
17a. Prinsvillan byggd 1884   Tk
18. Gulpanelat timmerhus ”Lakejvillan” Fk  
19. Stall och fähus av timmer Tb
20. Timmerhus på stenfot Tb
21. Spannmålsbod mm av sten Fb  
22. Loge med fast tröskverk för dragkraft Fb  
23. Ladugård av sten Fb  
24. Loge av sten Fb  
25. Sädeslada Tb
26. Halm- och redskapsbod av stolpvirke Fb  
27. Arbetarbostad av sten Fk  
28. Hemlighus Tb
29. Litet fähus av timmer Fb  
30. Vinkast av trä med tegelrörledning Tb
31. Redskapslider av resvirke Tb
32. Iskällare av gråsten Fb  
33. Litet hus i resvirke Tb
34. Mjölkvarn av timmer Fb  
35. Finbladig vattensåg Tb
36. Källare av gråsten*   Tb
37. Litet svinhus av timmer   Tb
38. Kyrkan Fk  
39. Socknens skolhus   Tk
40. Lanthandel 1885   Tk
Övriga byggnader tillkom efter Hörstadius och finns kvar nu. Kom således under Lagergrens tid.(=21 hus).
Summa 25F 16T
Summa 13k 3k
Summa 12b 13b

 

Använda förkortningar:

F = Fanns Före Hörstadius. (25 hus)
Därav  b = borta. nu ( 12 hus)  
k = kvar nu (13 hus)

T = Tillkom under Hörstadius (=16 hus)
Därav .  b = borta nu (13 hus).
k = kvar nu (3 hus)

Fotnot till tre byggnader i ovanstående lista:
** = Ersatt av ny något större byggnad omkring år 1900..

 

På nedanstående karta har husen ritats in med sina nummer enligt ovanstående lista. Försvunna hus är rödmarkerade i listan och svärtade. på kartan.

Försvunna byggnader från före Hörstadius tid är således följande tolv:
9. boningshus
13. Höns/svin-hus av timmer
14. fattighus/sockenstuga av sten
17. Lilla Tyresö, av rappat timmer.
21. Spannmålsbod mm av sten
22. Loge med fast tröskverk för dragkraft
23. Ladugård av sten
24. Loge av sten
26. Halm- och redskapsbod av stolpvirke
29. Litet fähus av timmer
32. Iskällare av gråsten
34. Mjölkvarn av timmer

 

Försvunna byggnader, vilka tillkom under Hörstadius tid, är således följande tretton:
5. Skjul av bräder
10. Slöjdstuga av timmer
16. Arbetarbostad i två våningar, fd brygghus
19. Stall och fähus av timmer
20. Timmerhus på stenfot
25. Sädeslada
28. Hemlighus
30. Vinkast av trä med tegelrörledning
31. Redskapslider av resvirke
33. Litet hus i resvirke
35. Finbladig vattensåg
36. Källare av gråsten
37. Litet svinhus av timmer