C8r

Mer om GF Hörstadius hushållerskor och betjänter
 – Att leva som änkling i 49 år
Nätbilaga C8r till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

När Gustaf Ferdinand flyttat in som änkling på Viby säteri, så hade han kortvariga hushållerskor boende där under perioden 1846 till 1854.

  • Det var först den tio år äldre Maria Brita Rönngren, född 1802 i Umeå, som flyttade in från Stockholm till Viby och tog nattvarden 1849 tillsammans med honom. Hon flyttade år 1850 till Örebro – och hade enligt prästen en ”Anständig vandel”.
  • Efter henne kom hans jämnåriga Wilhelmina Charlotta Josephsson Pagels, född 1812 i Stockholm, som flyttade in 1850 (från Hyttinge) och ut 1851 till Husby Långhundra. Hon hade en ”Hedrande vandel”.
  • Hans tredje hushållerska på Viby var den sju år yngre Ebba Albertina Forslund, född 1819, som också enligt prästen hade en ”Hedrande vandel”, och flyttade till Gotland 1852.

Troligen var hedrande vandel något mer sedligt än anständig vandel, men det kan inte ha varit lätt för prästen att döma. Det gäller här att komma ihåg att lönskaläge (samlag) mellan ogift kvinna och ogift man var straffbart till år 1864.

 

När Gustaf Ferdinand blivit änkling för andra gången och förblev det 1859 till 1900 kunde han nyttja sin mamma Hedda som föreståndare för hushållet. När Hedda började bli för gammal för detta kom det in en betydelsefull hushållerska i familjen från hösten 1876. Hon hette Kristina Katrina Eriksson och var född 1847 i Ny socken i Värmland.

  • Hon följde med familjens flyttningar mellan Bredsjö och Tyresö åren 1876 till 1892 och sedan till Gustaf Ferdinands lägenheter i Stockholm 1892.
  • Hon hade blivit hans hushållerska när hon var 29 år gammal och när han 24 år senare dog, visade sig testamentet innehålla endast en klausul: att hon skulle få en livränta om 600 kr per år livet ut.

På Tyresö sätesgård bodde det i början även en mamsell, som torde ha fungerat som barnskötare:

  • Det var Matt. Carolina Ljungberg född 1839, inflyttad 5/11 1861, utflyttad 8/11 1862.
  • Hon följdes av Lydia Kastengren, född 1836, inflyttad 14/11 1862, utflyttad 27/3 1864.

När barnen var cirka tio år bodde det även en guvernant (Carolina Birgitta Dahl, född 1836) på slottet 1866-1867 som flyttat in från Järlåsa.

 

Hörstadius hade under 1860- och 70-talen också en betjänt. Det var sex herrar som stannade mellan ett och fem år. Under de sista åren i Tyresö hade Gustaf Ferdinand och Gustav Wilhelm troligen en gemensam betjänt. Det var

  • Sven Peter Nordquist (född 1857) åren 1883 -1884.
  • Carl Hjalmar Gille (född 1865) åren 1885-1887.