C8j

GF Hörstadius dynamiska boende i Stockholm 1833-1842
Nätbilaga C8j till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

I vart fall från november 1833 bodde han i Stockholm, medan han praktiserade vid olika statliga juridiska myndigheter.

  • 1834 hyrde han på Lilla Nygatan i Gamla Stan (kvarteret Pyramus 8)
  • I november 1835 och november 1836 mantalsskrev han sig i en hyrd lägenhet i kvarteret Norrbro, där Riksdagshuset och Riksbron nu ligger, i ett hus som ägdes av juveleraränkan Sophi R. Hjortzberg, som bör ha varit en nära släkting till hans farmor. År 1836 verkar hans föräldrar också ha bott där, liksom hans bäste vän Carl-Herman Lennartson (enligt dennes reseberättelse, tryckt 1945). Föräldrarna var år 1836 dock fortfarande formellt bosatta i Tidaholms säteri.
  • I november 1837 och november 1838 mantalsskrev han sig i kvarteret Pyramus i Gamla Stan. Samtidigt verkar han ha ägt tomten 3 i kvarteret Curland, det vill säga Kammakargatan 3, där han ska ha hyrt ut bostäder till många personer, inklusive en generalmajor Fredrik av Klerker i Näsby i Täby, en överstelöjtnant F H Lejonancker som formellt var skriven i kvarteret Östergötland i Klara, en greve Fredrik von Rosen, som var skriven i Björnlunda socken i Nyköping.
  • I november 1840 och november 1841 mantalsskrev han sig i en hyrd lägenhet i kvarteret Oxhuvudet nr 8, det vill säga vid Malmskillnadsgatan norr om nuvarande Kungsgatan.

 

En genomgång i Stockholms Stadsarkiv över GF Hörstadius mantalsskrivningar i Stockholms stad ger följande förteckning, vilket illustrerar hans omväxlande boende:

År Hans mantals-skrivnings-nummer Hans där

inskrivna titel

Bostadens distrikt

i stadens indelning

1835 efterföring e. o. canslist Ladugårdslandet nedre
1836 58 Notar i Svea Hovrätt Klara Nedre
1837 56 e. o. notarie Klara Nedre
1839 681 e. o. Canslist Staden Södra
1840 728 t. f. Kopist Staden Södra
1841 1119 Canslist Klara Övre
1842 1189 Canzlist Klara Övre
1862 1572    1573 Possesionat Katarina Södra & Västra
1864 9 Resande Staden Östra
1875 3386 Advokatfiskal