C6m

Äran för 1762 års nya såg vid Åva i Tyresö bör gå till Scheffer.
Nätbilaga C6m till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Fel person äras! Jan-Bertil Schnells bok ”Tre strömmar – industrihistoria i Tyresö har många förtjänster. En av dessa är framlyftandet av Carl Knutberg. Men jag måste säga att det sker på bekostnad av Carl Fredric Scheffer:

  • Schnell skriver på sidan 26 att Knutberg köpte Åva gård år 1762 och sålde den år 1779. Jag tror inte på det, eftersom alla historiska källor talar för att Åva gård hela den tiden var en del av Tyresögodset och att det var Carl Fredric Scheffer som betalade för investeringen i sågen. Detta framhålls speciellt i bouppteckningen efter Scheffer, där det står att han betalat 59246 daler kopparmynt särskilt för ”Stensiödahl”.
  • I bägge fallen refererar Schnell till att Knutbergs ägaruppgifter skulle komma från Yngve Karlsson. Yngve säger i januari 2010 sig vara mycket förvånad över att han skulle ha kunnat påstå något sådant om Åva-ägandet. Och att han är mest förvånad över att boken inte över huvud taget nämner Carl Fredric Scheffer. Så det förefaller vara en gåta varifrån Schnell fått idén att Knutberg ägt Åva – och därmed rimligen finansierat såginvesteringen.
  • Schnell lyfter på sid 25 fram att Knutberg var ledamot av KVA. Det må vara, men Carl Fredric Scheffer var dessförinnan med och bildade KVA och var en ledande man inom KVA fram till sin död. Jag kan tänka mig att det var Scheffer som såg till att Knutberg kom in i KVA.
  • Det skulle också vara intressant att veta rollfördelningen mellan Knutberg och Scheffer vid tillskapandet av Polhems modellkammare som Schnell nämner på sidan 25. Jag kan tänka mig att bägge var viktiga, men att Scheffers röst vägde tyngst.

 

Min slutsats är således att Schnell i boken på ett anmärkningsvärt sätt lyfter fram Knutbergs roll för verksamheter där Scheffer snarare borde ha äran!