C8c

Några gåtor från Johan Erik Hörstadius tid i Tyresö
Nätbilaga C8c till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Den för många överraskande nye godsägaren till Tyresö var överdirektören Johan Erik Hörstadius. När han år 1855 tillträdde som Tyresös godsägare var han 74 år gammal. Som huvudtextens citat ur boken ”Det går an” antyder, så var han omgärdad av rykten kring sin annorlunda livsstil och sin rikedom, i vart fall år 1838, när den boken kom ut.

 

Gåta 1: Hans predikarlust: Det är oklart hur mycket Johan Erik även predikade på gamla dar och om han i så fall även passade på i Tyresö kyrka. Om det var fallet, hade det varit spännande att ha haft ”en bandinspelning” från den predikan.

  • Han hade ju vid sitt första besök hos inspektorn på Tyresö blivit utkastad, som om han vore en tokig landstrykare istället för den nye godsägaren.
  • Den historien måste ha gjort sockenborna extra nyfikna! Men sannolikt upphörde predikningslusten redan omkring år 1822, när han sade upp sig formellt från sin prästtjänst, som han då sedan tio år varit tjänstledig från.

 

Gåta 2. Patronatsgåtan 1856: Tyresös kyrkoherde sedan 1840, Johan August Lind (född 26/8 1798) hade dött den 17/5 1854 och hans hustru (i kolera) den 6/9 1855. Efterträdaren, kyrkoherde K.A. Kihlblom, tillträde 5/5 1856 och flyttade då in till Tyresö från Nämdö. Johan Erik måste ha utnyttjat sin patronatsrätt vid valet av Kihlblom, men det är inte lätt att förstå vilka urvalskriterier han då haft Kihlblom var född 26/1 1824 i Sundby och hustrun Margareta Sofia Amalia Helén var född 25/6 1830 i Ösmo.