C7j

Varför pappa Stackelberg flyttade från Tyresö
Nätbilaga C7j till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Här presenteras några teorier om varför greve Adolphe Stackelberg med hustru Eva Sofia valde att år 1838 flytta från Tyresögodset och istället ta över sonen Fritz Stackelbergs säteri Skedevi i Sörmland.

Fritz karriärlysten: Sonen Fritz var 33 år och gift sedan sex år. Med sin förnäma hustru och deras tre barn, så kan han ha haft en önskan att ta över ägandet av Tyresö, som ett led i sitt försök att göra karriär bland huvudstadens överklass.

Adolphe gammal: Fadern Adolphe var 64 år gammal och kanske var trött på att vara ägare, men levde vidare till han blev 85 år gammal. Tyresö var en för stor bostad och hade för mycket problem med sina industriella arrendatorer.

Koleran nytt hot. Stockholm kolerasmittades den 25/8 1834 och 3700 personer dog där, motsvarande 4 procent av invånarna. Epidemin började i Göteborg och där dödade den tio procent av invånarna. Fem tyresöbor dog i kolera under september-oktober – och under de månaderna dog fyra invånare av andra orsaker. Denna första koleraepidemi i Sverige drabbade totalt sett 25 000 personer varav 12500 dog, men Adolphe kan likväl ha upplevt att det var säkrare att bo längre från storstaden.

Politisk liberalism som hot:  Franska revolutionen 14 juli 1789 hade spridit tanken att ett samhälle består av individer och inte av stånd eller klasser. Adolphe torde hårt ha försökt hävda sitt stånds företräde och att hans överklasstillvaro inte skulle naggas.

En urtima riksdag hålls 1834-35, som visar att borgarståndets opposition är mer aggressivt liberal än tidigare i sin reformvänliga upplysningsfilosofi.

Ett för Adolphe irriterande exempel på oönskat nytänkande kan ha varit affären Lindeberg i Stockholm och Vaxholm:

  • Journalisten Anders Lindeberg i Stockholm döms år 1834 till döden genom halshuggning för majestätsbrott och vägrar envist att bli benådad och att lämna fängelset i Vaxholms fästning – och humorn i detta blir en stor prestigeförlust för kungen och de konservativa krafterna, samtidigt som stora delar av allmänheten jublar över sin hjälte i Vaxholm.

Ekonomisk liberalism som hot: Den ekonomiska liberalismen slår igenom i Sverige under 1830-talet, även om de avgörande riksdagsbesluten kommer först 1846, 1853 och 1864.