C8f

GF Hörstadius barndom
Nätbilaga C8f till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

(Johan) Gustaf Ferdinand Hörstadius föddes i Jönköping den 19 augusti 1812. När han döptes hade han som närvarande vittnen dels föräldrarna och häradshövdingen, dels följande fyra släktingar:

  • ”magister Johan Erik Hörstadius”, som var faderns bror, Tyresögodsets blivande ägare nummer 47.
  • ”studenten Carl Erik Ekmansson, som var en morbror, född 1794, sedermera komminister i Stora Åby pastorat,
  • ”Gustafva Ekmansson”, som var en moster, född 1780, vilken kungen myndigförklarat trots att hon var ogift,
  • ”Fru Catharina Hörstadius”, född 1759 i Askersund, som var dotter till kyrkoherde Sven Hörstadius (1714-1776) i Sköllersta och dennes hustru Anna Brita Fabritius, född 1736 i Stockholm. Catharina hade sedan 10/10 1782 varit gift med kronoinspektören Jacob Branting, men uppenbarligen flyttat hem till föräldrarna när hon blivit änka.) Catharina och Anna Brita hade flyttat från Sköllersta prästgård till Örebro den 1/7 1778, med okända vidare öden;

och dels följande tre personer med oklara relationer till Gustaf Ferdinand, utöver att vara dopvittnen:

  • ”Bokhållare Fredrik Johan Wallberg”. I pappa Gustav Adolfs fastighet i Jönköping bodde år 1812 en bokhållare Samuel Julius Wallberg, född 14/4 1792 och inflyttad 1812 från Lidköping. Det är oklart om och hur dessa Wallbergare kan hänga samman.
  • ”Fru Elis. Lindqvist”.
  • ”Lovisa Rofuerius” (otydligt stavat efternamn).

Ett av hans dopnamn, Ferdinand, var ovanligt och har inte gått att återfinna bland förfäderna till någon av föräldrarna.

År 1822 började han i Skara trivialskola, när familjen bodde i Oltorp. År 1827 fortsatte han i Skara gymnasium, när familjen bodde i Ryfors, så han bör ha bott inackorderad hos någon bekant i Skara eller kvar i Oltorp hos arrendatorn där, trots att han formellt flyttat med till Ryfors.