C8s

Sommargäster i och vid Tyresö slott under GF Hörstadius tid   – Sommargäster på Tyresö efter mamma Heddas död 1878
Nätbilaga C8s till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Det var nog mer fråga om att Gustaf Ferdinand önskade visst sällskap och se trevligt liv i närmiljön, än att han behövde hyresinkomsterna.

  • Sommaren 1886 i östra flygeln: professor Emil Fogelmarck med familj, inklusive tre barn
  • Sommaren 1891 i östra flygeln: friherre Carl Fock (född 1854, gift med Huldine Beamish) med familj, inklusive fem barn.
  • Somrarna 1890 och 1891 i västra slottsflygeln: professorsfamiljen C R och Helena Nyblom och de hade sommaren 1891 prins Eugen som gäst. Denne fick tillsammans med sin konstnärskamrat Teodor Lundberg då bo i två gästrum i slottets övervåning under några dygn. Detta medförde att prinsen upptäckte och blev förälskad i Tyresös natur – vilket ledde till konstnärskolonin i Tyresö under de kommande decennierna. Helena Nyblom var född 1843 och flyttade till Uppsala hösten 1864 som professorsfru, och hon blev efter år 1885 – prins Eugens Uppsalatid – prinsens mest förtroliga kvinna, näst efter drottningen.
  • Den kunglige sekreteraren Erik Wilhelm Dahlgren (1848-1934) som sedermera blev riksbibliotekarie, hoppades få hyra sommaren 1886, men då fanns det inga lediga rum för honom och hans familj. Kanske fick han hyra åren därefter, eftersom han blev mycket nära bekant med Gustav Wilhelm Hörstadius. Det framgår av bevarade brev i Kungliga Biblioteket.

 

Det finns inga böcker omnämnda i bouppteckningarna och Gustaf Ferdinand gillade att spela vira, så han bör i sin ensamhet ha behövt socialt trevliga personer i närheten. Nybloms har flera gånger omvittnat hur vänlig och omtänksam han var mot dem som sommargäster.