C7k

1842 års orgel i Tyresö kyrka.
– Nätbilaga till boken (2019) Tyresö under tusen år

 

Den orgel som installerades i Tyresö kyrka till påsken 1842 hade ett orgelverk, vars ritning var godkänd av eklesiastikministern och som byggdes av orgelbyggaren P. Z. Strand, samt bestod av:

Principal 6 fot af trä och tenn

Fugara 8 fot ifrån och med ettstrukna C till F///

Dubbelgadakt 8 fot af trä

Octava 4 fot av orgeltenn

Quinta 3 fot af orgeltenn

Flöjt 4 fot av orgeltenn

Octava 2 fot av orgeltenn

Trumpet 8 fot av trä och tenn

Spärrventil

Manualklaveret utlagd från och med grova C till och med halvtonerna med elfenben.

 

Några kommenarer till ovanstående begrepp:

  • Gedakt är en heltäkt labialstämma med en i regel vidare mensur, vilket ger en runda och övertonsfattig klang som kan associeras till flöjtinstrument. Piporna kan vara såväl öppna som täckta och vara tillverkade av trä eller metall.
  • Fugara är en stråkstämma, det vill säga en cylindrisk öppen labialstämma med trång viddmensur som ger en mycket övertonsrik klang.
  • Principalen är orgelns huvudstämma och tillhör labialstämmorna. Dess mensur är varken trång eller vid, vilket ger en bärande ton med måttligt övertonsrik klang. Principalstämmorna försöker inte imitera andra instrument, utan dess klang är specifik och utmärkande för just orgeln.