C8i

Tidiga stora gods som utbildningsmiljö för GF Hörstadius
Nätbilaga C8j till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Gustaf Ferdinand Hörstadius flyttade flitigt före tiden i Tyresö. Här ges detaljer kring hans boende fram till 20 års ålder:

Jönköping 1812-1815 med föräldrarna: Gustaf Ferdinand bodde vid sin födsel i Kristina församling i Jönköping. Där ägde hans pappa fastigheterna nr 28, 29, 30 och 31 i Kyrkokvarteret. Familjen bodde i nummer 30 och 31. Under Hörstadius tid i fastigheterna innehöll de en byggnad som kallades Kortfabriken.

Olstorp Säteri 1816-1825 med föräldrarna: Familjen flyttade 1816 till Dimbo och ägde där 2 mantal Dimbo Oltops säteri med tillhörande alunbruk och kvarn. År 1834 ägdes Olstorp fortfarande av pappa Gustaf Adolf, men inte år 1836. Och år 1837 flyttade en ny ägare in till Olstorps säteri: Jonas Millquist, född 30/10 1782 i Landeryd. Olstorp ligger 6 km väster om Tidaholms tätortscentrum. Det var det äldsta alunverket i Skaraborgs län, anlagt år 1726 och beläget vid gränsbäcken mellan Dimbo och Varvs Pastorat. År 1801 nybyggdes bruket med flera nya inrättningar. I synnerhet nämns ett konsthjul av 20 alnars diameter, vilket drev 18 lutberedande pumpar samt uppfordrande skiffern till ett nytt Alunverk. Hjulet drev också 3 mjölkvarnar, 1 stålkvarn, 1 potatiskvarn och 1 rödfärgskvarn samt cementstampar och cementkvarn, som alla kunde drivas samtidigt. År 1812 förbättrades alunsjudningen genom att eldas med skiffer istället för ved, Då behövdes bara 2 pannor. Alunverket hade 50 arbetare. Alunbruket låg i Lunnabäcken och var i drift till 1829.

 

Ryfors herrgård 1825-1828 med föräldrarna: Familjen flyttade 1825 till Ryfors herrgård i Nykyrke (annex till Sandhems socken, 20 km NV Jönköping) från Olstorp. Gustav Adolf hade på våren köpt Ryfors bruk och rustade upp det till toppskick. Hösten 1826 gjordes en detaljerad utredning om de 35 byggnaderna som underlag för brandförsäkring och hela komplexet såldes sedan år 1827 till G M Sager, som fick fastebrev från 1828.

 

Eskhult 1828-1832 med föräldrarna: Hela familjen flyttade från Ryfors hösten 1827 och i mars 1828 till egendomen Eskhult/Äskhult i Habo socken (N Jönköping) tillsammans med flera drängar och pigor samt bruksbokhållaren Nathanael Landgren (född 1799). Eskhult hade ett tegelbruk och flera torp under sig. Pappa Gustaf Adolf äger Eskhult till hälften och köpte detta medan han var på Ryfors. När familjen flyttade från Eskhult, så såldes den ägda hälften till brukspatron Hans Philip Flack (född 2/4 1792 i Daretorp), som flyttade in dit. Även Gustaf Ferdinands mormor, doktorinnan änkefru Maria Ekmansson (född Hallström 6/2 1762) bodde hos dem i Eskhult.