C7d

Bokens elva släktträd, speciellt Bondes
Nätbilaga C7d till boken (Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Här förtecknas var i boken de elva trädens finns:

 1. Möjligt släktsamband mellan Tyresös Gunnbjörn och Erik Segersäll illustreras på bokens sida 49.
 2. Tyresögodsets ägarövergångar före ägare 19 visas i nätbilaga B1 i flera tänkbara alternativ.
 3. Ägarövergångarna från ägare 18 till 22 visas i boken på sida 97.
 4. Ägarövergångarna från ägare 32 till 35 visas i boken på sida 141.
 5. Gyllenstiernas släktträd med samband till många personer runt Tyresö visas i nätbilaga C7a.
 6. Bonde: Släktsambanden mellan ägare 23, 25 och 32, 36, 37, 40 visas i slutet av denna nätbilaga.
 7. Falkenberg: Sambanden mellan ägare 38, 39 och 40. Se bokens sida 205.
 8. Från Oxenstierna till De Geer: Ägarövergångarna från ägare 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41 visas i boken på sida 206.
 9. De komplicerade inavelsrelationerna i släkten Koschell visas i boken på sida 212
 10. Stackelberg: Sambanden mellan ägare 36, 41, 45 och 46 samt den okomplicerade övergången från 45 till 46
 11. Hörstadius: Ägarövergångarna från ägare 47 till 48 visas i boken på sida 226.

 

Hur Bonde-personerna runt Tyresö var släkt:

Förkortningar i släktträdet ovan:

B= Karl Knutsson (Bonde) var åren 1430-1454 dessutom en ledare (”medbroder”) vid Tyska Ordens Årsta och det är oklart vad det kan ha inneburit för relationerna med Tyresögodsets ägare nr 24, 25 och 26.

D= Delägare nr 40 till Tyresö åren 1793-1794.

K= Katarina kröntes till Sveriges drottning den 2 juli 1448 av ärkebiskop Jöns Bengtsson (Oxenstierna).

gm= gift med