C8p

GF Hörstadius många bostäder utöver Tyresö slott
Nätbilaga C8p till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Gustaf Ferdinand Hörstadius hade ett omväxlande boende också när han ägde Tyresö. Han ägde och hyrde flera olika bostäder i och nordväst om Uppsala och i Stockholm.

Gustaf Ferdinand flyttade inte in i Tyresö slott direkt efter arvet, utan bodde kvar i Björknäs med sina två små barn och sin mamma Hedda fram till hösten 1861.Då flyttade de alla till Tyresö slott, i vart fall formellt. I praktiken bodde de där under långa sommarperioder fram till hösten 1876. Från år 1860 hade familjen även en lägenhet i Stockholm:

  • Åren 1860-1863 ägde Gustaf Ferdinand ett bostadshus på Götgatan (i kvarteret Nederland, hörnet i korsningen med Högbergsgatan)
  • 1863-1864 hyrde han en lägenhet på Slottsbacken 8 (i kvarteret Aeolus). Det huset ägdes av en grosshandlare Bohnstedt och det var flera andra grosshandlare som också hyrde där då.
  • 1864 ägde han också ett stort hyreshus på Drottninggatan 100 (kvarteret Curland 3) där han hyrde ut till cirka 20 hyresgäster
  • 1866-1875 ägde han ett annat hyreshus på Hornsgatan 53 (kvarteret Mullvaden andra). Bland många hyresgäster där märkes en Notarius Publicus, en grosshandlare, en hovrättsnotarie, en före detta brännvinsdistillator som idkade brännvinsutskänkningsrörelse i huset, och en annan brännvinsdistillator med minuträttigheter på Hornstullsgatan 15B.
  • År 1874-1875 verkar han dessutom ha hyrt en våning på Hotell Östergötland vid Salvii Gränd 3 i Gamla Stan (kvarteret Cephalus vid Mynttorget). I det så kallade hotellet hyrde också bara ett fåtal personer: en brukspatron, en fabrikör, en grosshandlare och en major.

År 1878 bodde familjen i en lägenhet en trappa upp i huset på Gamla Torgets norra sida i Uppsala. Troligen bodde de där många vintrar i rad, trots att de var formellt skrivna på Bredsjö mellan 1876 och hösten 1881. En telegraflinje Stockholm-Uppsala hade öppnats 1853/54 och underlättade säkert flexboendet mellan Uppsala och Tyresö.

När mamman dött, dottern gift sig och sonen fått ett jobb i Stockholm så flyttade Gustaf Ferdinand tillsammans med sonen och hushållerskan till Tyresö hösten 1881. Från och med då bodde de (till skillnad från 1861-1876) på Tyresö året om. Det innebar att man på vintrarna fram till 1892 bara värmde upp några få rum i bottenvåningen och att man om sommaren flyttade till en annan del och utnyttjade mer av av slottet.

 

Efter att ha sålt Tyresö bodde Gustaf Ferdinand i centrala Stockholm:

Först på Södermalmstorg 8, det vill säga Hornsgatan 2-4 i Maria församling i Stockholm från den 20/10 1892 till den 29/11 1893, då han slutligen flyttade till Humlegårdsgatan 21, det vill säga Sturegatan 7 i Engelbrekt Hedvig Eleonora församling, fortfarande tillsammans med sin hushållerska Kristina Eriksson – en trappa upp med utsikt över Humlegården. Det innebar att han bodde mellan sonens våning på Engelbrektsgatan 39 och dotterns på Kaptensgatan 13.

Eventuellt ska han däremellan ha bott åren 1893-1894 på vad som kallades ”Norrlandsgatan 47”.