C6c

Johan Christopher von Dürings epitafium i Storkyrkan
Nätbilaga C6c till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

 

På väggen i storkyrkan i Stockholm finns ett epitafium över Johan Christopher von Düring. Det sitter högt uppe på nordväggen vid Gravtumba 8, det vill säga den stora Ryningska gravhällen, ibland även kallad Oxenstiernska platsen i kyrkan, och ibland Tyresögraven.  Epitafiet har följande text:

 

Justificatio Christi vera Divotie.
Kongli. Maijts
Högtbetrodde Man Feltmarschalck
Öfverståthållaren Samt Riddaren t. Commend.
Af Kungli Maijts orden
Högvälborne Grefve
Her Johan Christopher von Düring
Grefve till Tyresiö
No 1.
Armiu Grafnumer annoterat i Kyrkoboken 1758

 

Det avslutande årtalet är anmärkningsvärt:

  • om det stått 1755, så vore det mer begripligt, för det skulle passa frugan, det vill säga Catharina (Karin) Margareta Bonde, som avled den 9 juli i Stockholm det året, men som dock verkar ha blivit begravd i Tyresö.
  • eller kanske honom själv, som avled den 5 januari 1759 i Stockholm, men har sin kista i Tyresö kyrkas gravkammare och sina storstilade begravningsvapen på den södra väggen i Tyresö kyrka. Han begravdes där den 9 januari.  Han kan ju före sin död ha bokat in en grav för sig i Storkyrkan, men sedan genom beslut av efterlevande personer blivit begravd i Tyresö.

 

Epitafiets översta rad är på latin och något svårläst. Tolkning: Justificatio Christ vera Divotio.

Den nedersta raden är också svårläst. Tolkning:  Armiu Grafnumer annoterat i Kyrkoboken 1758

Johan Christopher bodde i eget stenhus på Blasieholmen som överståthållare från 1753-06-20 till sin död 1759-01-05.

 

Enligt storkyrkans inventarienummer DS1944-0193 för Gravtumba 8, skall denna avse:

Karin Axelsdoter Bielke, Nils Ryning (1610) Elsa Ryning, Achatius Oxenstierna, Maria Oxenstierna, Gabriel Oxenstierna. Johan Christopher von Düring, Friherre R W de Geer (1795).

Källa: sid 73-74 i Lasse Öhrlunds skrift  Storkyrkan,  från år 2013.  Den finns i ett exemplar vid informationsdisken i kyrkan.

Det är trots Christopher von Dürings epitafium och detta inventarium tvivelaktigt, att han ligger begravd i Storkyrkan – jämfört med sannolikhet för att han ligger i Tyresö kyrkas gravkor.