Bilagorna C2 till och med C5

C2a Konungstinget i Näsby år 1362
C2b Några samband mellan Bo Jonsson (Grip) och Tyresö
C2c Mer om Sten Bengtssons hustru och tre barn på Tyresö
C2d Sannolikhetskalkyler för när Brevikshalvön bebyggdes
C3a Räfstetingsbrevet om Tyresö från år 1409
C3b Mer om Erengisle Nilsson d.y.
C3c Tyresös vattenfallsarbetare 1471-1494
C3d När kan Tyresöhus ha byggts under Idéepok III?
C4a Värderingar som styrde Tyresös ägare under Idéepok IV
C4b Barnen till Tyresös ägare 29 Nils Ryning och hans hustru Ingeborg
C5a Tyresö kyrkas konsthistoriska värden i toppklass
C5b Uddby kvarns inventering 1661.
C5c Det främmande begravningsvapnet i Tyresö kyrka från 1665.
C5d Tyresö slotts inventarier enligt Maria Sophia De la Gardie.
C5e Tornurets historia i Tyresö slott
C5f Tyresö slotts föränderliga dygdemönster under stormaktstiden
C5g Tyresöprästens teologiska konflikt i perioden 1648 – 1666
C5h Maria Sophia De la Gardies utbildning