C5c

Det främmande begravningsvapnet i Tyresö kyrka från 1665.
Nätbilaga C5c till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

På kyrkväggen ovanför den södra porten i Tyresö kyrka hänger ett begravningsvapen från augusti 1665 över Philip Henric von Truchsess de Wetzhausen. Texten har länge varit oläslig, men restaurerades år 2009 och därefter möjlig att till största delen dechiffrera.  Skriften är på latin enligt följande:

L  S.*
OMNIBUS MORIENDUM TESTIMONIA. SPIRITUS S**
ET MAGISTERIUM EXPERIENTIÆ TESTATUR
CERTA. IGITUR MORTIS LEX. INCERTA. DIES ET MODUS
QUI. TADIEN VITA BENE fUNCTUS. NON MORITUR MALE
SIC. CHRISTIANE CREDITUR.
SIC. CHRISTIANE SPERAMUS.
DE
NOBILISS. ET. STRENUO. DNO. PHILIP. HENRIC TRUCHSES
DE .  WETZHAUSEN.
QUI UT HÆREDITARIAM. NON DIMINUERET***. VIRTUTEM QUAM. ADAUGERET.
IN. REGNO. HOC. EST. PEREGRINUS. ET. ADVENA. UT SI. FATA.
DEUSQUE VELINT. IMPOSTERUM. NON DETERIOR. EVADAT.
CLARIS. PARENTIBUS.
SED O FATI. INEVITABILEM. LEGEM.
PRÆVENTUS MORTE DIEM SUUM. OBIT.
ANO M.D.C.LXV NONÆ.**** IV AUG.
VALE. IAM. LECTOR. PRECARE. FAUSTA. MANIBUS. ET.
CORPORI. HIC. REQUIESCENTI.
ET. SIVE. INCOLA. SEU. PEREGRINUS.
DISCE MORI.

* LS = Loco Sigilli = På sigilles plats = I stället för sigill.
** S = Förkortning för Sanctus = den Helige.
*** troligen felstavat för IMINUERET = Förminska. (Diminueret betyder förstora.)
**** NONÆ = den femte i månaden. Men raden sätter också dödsdagen till 4 augusti 1665, så viss förvirring råder.

 

Översättning till svenska:

”På sigillets plats.
Som bevis för alla som skall dö vittnar helige anden
och den högste:
Säker är alltså dödens lag (dvs. att vi skall dö) osäker dag och sätt.
För den som i dag levt ett gott liv dör inte illa
Således tror man kristligt.
Och hoppas vi kristligt.
Om
den högvördige och dådkraftige herren PHILIP. HENRIC TRUCHSES
Av/(Von)   WETZHAUSEN.
Han som inte förminskade men i sådan hög grad ökade
den ärftliga dygden i detta riket är utlänning och främmande;
för att om ödet och gud vill inte blir sämre än
sina lysande förfäder.
Men, ack, enligt ödets obevekliga lag upphunnit sin dödsdag
och han dog 1665 femte dagen 4 Augusti.
Farväl nu föreläsare/läsare/lärare. Du tillönskas allt gott för den avlidnes själ
och hans kropp som vilar här.
Och varken medborgare eller främling.
Lär att (du skall) dö”

 

Jag har fått hjälp med denna översättning av några glada före detta Tyresöbor, vilka kan mer latin än jag. Men den som år 1665 textat skylten kan nog ha gjort något stavfel. Och fel kan möjligen ha tillkommit vid den omfattande restaurangen av skyltens kraftigt avflagnade text år 2009. Dessutom verkar ingen år 1665 heller ha vetat mycket om den döde, eftersom skyltens jordiska budskap endast verkar vara:

  • Den dödes namn och ungefärliga dödsdag
  • Han var ung, men av påstått förnäm börd
  • Han var någon slags lärare
  • Han var främling och inte medborgare i Tyresö

Därför har nog skylten fyllts med en standardtext för att anständigtvis värna om högadelns status. – Kanske var Philip Henric tillfälligtvis anställd av någon av entreprenörerna vid Tyresös vattenfall, för att ge teknisk hjälp i produktionen?

 

Hans sköld har två schackrutiga bjälkar i rött och vitt mot förgylld botten.

Vem var Philip Henric von Truchsess de Wetzhausen? Varför begravdes han i Tyresö? Hur var relationen mellan honom och Maria Sophia De la Gardie? Är det hon som har bekostat hans begravningsvapen?  Troligen inte, eftersom han begravdes innan hon kom åter från sin årslånga resa till Holland och Aachen. Därför gissar jag snarare på, att det är en vattenkraftsentreprenör som anlitat honom.

Det har inte gått att hitta hans namn någonstans i arkiven eller tänka ut något förslag till svar på dessa frågor. Av begravningsvapnets latinska text att döma var han en lärd utlänning, som dog ”heroiskt” och utan att man visste något närmare om honom. Kan han till exempel ha hyrt Skarpnäck – och, i brist på kyrka och kyrkogård där, begravts i Tyresö?

Inget med Melker Falkenberg att göra
Under slutet av 1700-talet hade ju friherre och greve Melker Falkenberg mycket att säga till om i Tyresö, se ägarperiod 39 i boken. Det falkenbergska vapnet har vissa likheter i det röd-vita rutnätet, men torde inte i övrigt ha några intressanta släktsamband att förtälja om.

Här följer vapenskölden för den friherrliga och grevliga ätten Falkenberg af Bålby: