C5h

Maria Sophia De la Gardies utbildning
Nätbilaga C5h till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Maria Sophia De la Gardies utbildning diskuteras i bokens huvudtext. Utbildningen bör – enligt föreskrifterna i 1571 års kyrkoordning och 1611 års skolordning – bland andra ha omfattat följande grundläggande läroböcker i teologi.

 • Den lutherske teologen Johann Gerhard (1582-1637) ”Meditationes Sacrae” från 1617.
 • Cenfessio Augustana.
 • Luthers psalmer.
 • Den tyske teologen Matthias Hafenreffer (1561-1619) vars skrifter lästes mest i Sveriger vid sidan av Luthers Lilla Katekes.”Compendium doctrinae coelestis ex Locis Theologicis” i ärkebiskop Petrus Kenicius utgåva 1612 – enligt vilken man inte når kunskap om Gud på teoretisk väg, utan via bön, meditation och prövning (oratio, meditatio, tentatio). – Enligt den helt dominerande allmänna uppfattningen var förhållandet till Gud det mest avgörande av allt – för folk, stat och individ.
 • Ärkebiskop Laurentious Paulinus Gothus ”Etica Christiana (utgiven i sju band 1617-1630). Han menade att stjärnorna inte har makt över människorna och inte är orsak till historiska skeenden. Däremot kan de vara nyttiga för att förutsäga väderleken och när man ska slakta, hugga ved och andra bondepraktiska handlingar under året.
 • Johann Arndt’s bönbok ”Paradis lustgård” (1612) som till exempel Jakob De la Gardie hade.

 

Och i matematik och logik och retorik följande böcker:

 • Pierre de la Ramées Retorik
 • Johannes Magirus Physiologia peripatetica.
 • Ciceros brev i urval.
 • Vergilius
 • Någon tragedi av Erupides.
 • Homeros Iliaden i valda delar.

 

Och i naturvetenskap främst skrifter av Paracelsus (1493-1541). Däri bör hon ha träffat på följande citat att lägga på minnet:

 • ”Den vars strävan är störst får mest utdelning”.
 • ”Alterius non sit, qui suus esse potest” – ”Den som kan vara sin egen skall inte tjäna någon annan”.
 • ”Gud vill att varje varelse följer sin egen natur”.
 • ”Vi har svårt att acceptera saker, som är större eller starkare än vi, och inför vilka vi känner oss underlägsna”.