C3d

När kan Tyresöhus ha byggts under Idéepok III?
Nätbilaga C3d till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Här följer ett sannolikhetsbaserat resonemang beträffande när Tyresöhus mest rimligt kan antas ha blivit byggd i perioden 1406 till 1471.

 

Tidsperiod An-tal

år

Gissad förekomst av ägarens argument för byggei denna period Gissad förekomst av ägarens argument mot byggei denna period Uppskattad sannolikhet för bygge i denna period, % Vilket

motsvarar sannolikhet per år, %

Ägare nr Summa sannolikhet för ägarens beslut om bygge, %
1406-1410

 

4 Bra med en säker bostad Margaretas förbud mot nya borgar. Mycket annat att bygga.    2 % 0,5 %
1410-1412

 

2 Bra med en säker bostad Margaretas förbud mot nya borgar. Minskad beslutskraft efter Gustavs död. 0 % 0 %  

24

 

76 %

1412-1434 22 Margareta död, varför hennes förbud väger lättare Dyrt att bygga 44 % 2 %
1434-1439 5 Ökade hot mot lagren av säd och mjöl Dyrt att bygga 30 % 6 %
1439-1443 4 Motverka Eriks härjningar Dyrt att bygga 8 % 2 % 25 8 %
1443-1449 6 Motverka Eriks härjningar Dyrt att bygga 12 % 2 %  

26

 

16 %

1449-1471 22 Motverka andra tänkbara härjningar Sundet väster om ön börjar bli uppgrundat 4 % 0,2 %
SUM 65 100 % 100 %

 

 

Det förhållande, att det inte kan ha funnits någon sötvattenbrunn på Lilla Tyresö, betyder att stenhuset bör ha byggts för att försvara sig mot sjörövarfartyg och arga bönder – mer än mot attacker från andra stormän. En aggressiv storman kunde ju även med en mycket liten här lätt svälta ut Tyresö hus med några veckors belägring. Några arga bönder, som önskade bränna inne Tyresös ägare för tuffa skatteindrivningars skull, bör ägaren inte ha fruktat någon lång och effektiv belägring av.