C4b

Barnen till Tyresös ägare 29 Nils Ryning och hans hustru Ingeborg
Nätbilaga C4b till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Nils och Ingeborg hade åtta barn. De flesta verkar ha fötts på Aspö, vilket troligen erbjöd ett bättre boende än Tyresö. Äldste sonen Olov beskrivs under ägarperiod 30 i bokens huvudtext. De övriga sju barnen kommenteras här:

Peder Nilsson Ryning (1547-1613) var född på Aspö, gift 1591 med friherrinnan Kerstin Gyllenstierna af Lundholm (1570-1619). Blev riddare 1617, riksråd, ståthållare.

Axel Nilsson Ryning (1552-1620), riddare 1617. Gift med Margareta Bielke. Blev riksamiral, riksmarsk, riksråd. följde hertig Carl på resa till Pfalz 1577.

Bengt Nilsson Ryning, som man inte vet något om. Dog sannolikt som barn.

Erik Nilsson Ryning (1555-1613) född på Aspö. Gift med Anna Månsdotter Lilliehöök. Han blev ståthållare på Västerås slott. Hans son Erik Eriksson Ryning (1592-1654) blev den siste av ätten Ryning.

Anna Nilsdotter, gift med en vid namn Axel. Hon dog 1574 och är begravd i Österhaninge Kyrka.

Filippa Nilsdotter, ogift. Okända öden, kan ha dött ung.

Kerstin Nilsdotter, gift 1573 på Lagnö med amiralen Claes Hansson Bielkenstierna (1546-1598). Bägge begravda i Österhaninge Kyrka.