C5f

Tyresö slotts föränderliga dygdemönster under stormaktstiden
Nätbilaga C5f till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Under Idéepok V fungerade Tyresö slott som en scen för att ägaren med familj där skulle demonstrera sin dygd. Peter Englund har (1989) beskrivit hur dygdens beståndsdelar successivt ändrades i Sverige under stormaktstiden. Följande tabell sammanfattar schablonmässigt den ändringen under tre delperioder:

 

Dygdens beståndsdelar 1620-40t 1650-60t 1670-1700
Börd, historiskt baserad rang Ja för högadeln Ja för högadeln I allt mindre grad
Slöseri, överdåd Ja Nej Nej
Galanteri, höviskhet, elegans, politess Ja för högadeln Ja för högadeln I allt mindre grad
Utplånande av begär och passion Ja för högadeln Ja för högadeln Ja för

högadeln

Kompetens, skicklighet, duglighet Ja för nyadeln Ja för nyadeln Ja för

nyadeln

Självförbättring Nej Nej Ja
Sparsamhet Nej Nej Ja

Rutornas fetlagda texter lyfter därvid fram strävan hos de tre Tyresöägarna 33 till 35.