C2d

Sannolikhetskalkyler för när Brevikshalvön bebyggdes
Nätbilaga C2d till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Brevikshalvön har inte kunnat bli bebyggd med bosättningar före 1300-talet, eftersom det då var svårt att där försvara sig mot röveri från förbipasserade farkoster och inte heller några möjligheter att gömma sig och husdjuren i några djupa skogar. Först på 1300-talet började det flerhundraåriga sjöröveriet minska från de många förbipasserande roddfartygen.

De tre boställena Brevik, Dyvik och Ällmora fanns år 1409. Här följer ett sannolikhetsbaserat resonemang beträffande närde mest rimligt kan antas ha blivit etablerade dessförinnan.

 

Tidsperiod An-tal

år

Gissad förekomst av ägarens argument för etablering i denna period Gissad förekomst av ägarens argument mot etablering i denna period Uppskattad sannolikhet för etablering i denna period, % Vilket mot-svarar sannolikhet per år, % Ägare nr Summa sannolikhet för ägarens beslut om etablering, %
1300-1323 23 Inga

 

För farligt att bo på Brevikshalvön 0 % 0 %
1323-1337 14 Tre frigivna trälar kan få etablera sig där För farligt att bo på Brevikshalvön 0,2 % 0,01 Före nr 19 1 %
1337-1347 10 Tre frigivna trälar kan få etablera sig där För farligt att bo på Brevikshalvön 0,4 % 0,04 %
1347-1351 4 Tre frigivna trälar kan få etablera sig där För farligt att bo på Brevikshalvön 0,4 % 0,1
1351-1352 1 Inga Ingen handlingskraftig ägare 0 % 0 % 19 0 %
1352-1355 3 Önskar snabba och säkra nya inkomster Handlingsförlamning och ont om folk för nybyggen. 3* % 1* %
1355-1362 7 Förlamningen kan ha släppt Ont om folk för nybyggen 0 % 0 % 20 3 %
1362-1364 2 Inga Ont om folk för nybyggen 0 % 0 %
1364-1366 2 Etablerad i Stockholm och inser marknaden för fisk Troligen inte engagerad ägare av Tyresö 2 % 1 %  

21

 

2 %

1366-1369 3 Inga

 

Fullt engagerad i södra Sverige 0 % 0 %
1369-1389 20 Fred och en ny generation möjliga nybyggare växer fram Inga speciella 20 % 1 %  

22

 

34 %

1389-1396 7 Stockholm behövde färsk fisk trots avspärrningen Avspärrning kan ha förhindrat leverans** 14 % 2 %
1396-1399 3 Hansans satsning på Stockholm ökar efterfrågan på färsk fisk där. Margareta och Sten liberaliserar handeln med staden. Vitaliebröderna osäker risk, men Margareta, Sten och Erengisle hade goda relationer till flera av dem. 12 % 4 %  

 

23

 

 

33 %

1399-1406 7 Fred ökar investeringsviljan Ägaren börjar bli gammal och trött 21 % 3 %
1406-1409 3 Satsning på godsets expansion Fullt upp med att etablera säteriet vid Tyriede 27 % 9 % 24 27 %
SUM 109 100 % 100 %

 

 

* förutsatt att digerdöden inte slog hårt i Tyresö.

**  Här förutsätts dock att Sten Bengtsson hade något speciellt avtal med Vitalianerna att leverera mjöl och fisk till staden (ej slottet) och även tran till belysning.

 

Tabellen anger således att Brevikshalvön mest sannolikt (34 %) bebyggdes under Sten Bengtssons tid (=ägare nummer 22), att den nästan lika sannolikt (33 %) bebyggdes under Erengisle Nilssons andra ägarperiod, och att det är mycket hög sannolikhet (27 %) för att bebyggelsen tillkom så sent som under Catharinas ägartid de tre åren före 1409.

Med andra ord kan man också säga, att om Brevikshalvön inte blev bebyggd med gårdarna Ällmora, Dyvik och Brevik under perioden 1388-1391 så är sannolikheten hög för att de boställena tillkom under perioden 1395-1398 för att öka fiskförsörjningen till Hansan i Stockholm. Tyresö och resten av Österhaninge betalade sin skatt till Hansan i Stockholm åren 1395-1398 i enlighet med flerstatsöverenskommelsen i Lindholmen 17/6 1395.

 

Observera att det i tabellen är fråga om mina subjektiva sannolikheter. Dessa är satta så att de olika delsannolikheterna ska vara internt konsistenta och tillsammans bilda hundra procents sannolikhet och samtidigt vara mot mina bedömningar av olika argument för och emot bygge inom de angivna delperioderna.

 

Att bygga hus tog nog två och halvt år

Efter ett principiellt byggbeslut i juli, detaljerat beslut i augusti om var grundstenarna ska vara (med hänsyn till vattenförsörjning, avvattning och solinstrålning) kan träden fällas och barkas under hösten och släpas fram på snön under vintern, torka under hela nästa år innan de kan bilas. Grundstenarna grävs ner under våren och huset bli beboligt till kommande höst.

Det var viktigt med stängsling av småsvedjor, men den mesta maten kom nog från fisket. Odling genom plöjning torde ha börjat först efter många år. Arrendatorn bör också successivt under lång tid i bästa fall ha haft tid och råd att köpa och förmera några betesdjur. Mest troligt är dock att godsherren såg till att några betesdjur lånades ut från slottets betesmarker i samband med beslutet om vilka som skulle få bli arrendatorer på Brevikshalvön.

De tre gårdarna torde ha byggts samtidigt, så att arrendatorerna kunde hjälpa varandra, såväl med hus- och båtbyggen som i de första årens arbetsamma utveckling av driften.