C3c

Tyresös vattenfallsarbetare 1471-1494
Nätbilaga C3c till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

I bokens huvudtext viss många olika typer av yrkesarbetare vid Tyresögodset under Gregers Matssons tid. I följande tablå har jag fördelat de möjligen vattenfallsrelaterade yrkespersonerna på en tidsaxel för att ytterligare underlätta diskussioner om de bör ha arbetat vid vattenfall eller ej.

Kolumn 2 visar således vilka år det fanns en S= Smed och en B= Böss-smed.
I kolumn 3 visas b= blåsare och v= verkmästare.
I kolumn 4: Å= Sågare och i= snickare.
I kolumn 5: V= Valkare och D= Dikare.
Och i kolumn 6 betyder K= Kvarn fanns och M= Mjölnare.

 

Ett obehagligt problem med denna lista är, att frånvaron vissa år av räkenskapsuppgifter inte alls behöver betyda annat än att de uppgifterna har försvunnit under de drygt 500 åren.

Observera att det i tabellen är fråga om mina subjektiva sannolikheter. Dessa är satta så att de olika delsannolikheterna ska vara internt konsistenta och tillsammans bilda hundra procents sannolikhet och samtidigt vára mot mina bedömningar av olika argument för och emot bygge inom de angivna delperiodernaC3c