Bilagorna A1 till och med A17

A1a Strandförskjutning styr historien i Tyresö
A1b Klimatkatastrofen år 536 styrde Tyresös förhistoria
A2 De gamla gravarnas ålder och bakgrund i Tyresö
A3 Mer om intressanta ortsnamn i Tyresös historia
A4 Hammarhamnens och trankokningens historia i Tyresö
A5 Runstenarna med Gunnbjörns namn på – och hans grannars
A6 Fisklekens geometri: Fiskvandringens historiska fallhöjder i Tyresö
A7 Färskvattentillgången vid Tyresö slott – speciellt innan det kom till
A8 Försvarbarheten av Tyresö för tusen år sedan
A9 Mer om handeln till och från Tyresö för tusen år sedan
A10 Politiken som möjliggjorde Tyriseds tillkomst
A11 Kristendomen som underlättade Tyriseds tillkomst
A12 Lagarna som styrde Tyriseds tillkomst
A13 Utvärdering av var Tyrised låg och Tyresöstenens placering
A14 Social struktur i Tyresö under 1000-talet
A15 Hur Tyriseds ägare kom att äga grannområdena – en diskussion
A16 Sannolikt eller inte? Argument mot de 21 teserna i bokens del A
A17 Översikt av de 21 teserna i bokens del A och var de finns där