A17

Översikt av de 21 teserna i bokens del A och var de finns i boken
Nätbilaga A17 till  boken ”Tyresö under tusen år”  av Harald Berg (2019)

 

Tes Var i bokens del A tesen står
A Sjösystemet kräver ed till havet Sid 16
B Follbrinken inte passerbar före Gunnbjörn Sid 16
C Tyrisedläget utan jordbruk Sid 16 (och 19)
D Sjösystemet bebott sedan länge. Storängen bebodd sedan c 700-talet Sid 17 (se ven 21)
E Tyrisedläget obebott före Gunnbjörn Sid 18
F Hammarängen obebodd Sid 19
G Tör = höga stup. Tyrised = Törens ed Sid 20
H Gunnbjörn kristen i perioden 1000-1050 Sid 17 och 27
I Sandastenen visar säljakt Sid 30
J Fiske viktig utkomst Sid 32
K Speciella försvarssystem krävdes Sid 33
L Edet flyttades Sid 36
M Storängarna för svedjor och bete Sid 17 och 52
N Lövtäkt längs stränderna Sid 52.
P Tyresö en utkantsbygd Sid 32, 48 och 52
Q Godsterminal behövdes Sid 36
R Det var en brobyggarsten Sid 27 och 31
S Säljakt viktig utkomst Sid 26, 30 och 32
T Luraström & Uddbyviken viktiga fiskeplatser Sid 32
U Luraström viktig Sid 34
V Storängen ödelagd Sid 34