Bilagorna D1 till D8

D1a Ägarnas personlighet och familj påverkade Tyresö
D1b När gårdarna kom till i Tyresö
D1c De många titlarna i och runt Tyresö
D2a Tyresögodsets växlande geografiska omfattning.
D2b Statistikunderlag för invånarantalet i Tyresö
D3 Hur närstyret och fjärrstyret i Tyresö fluktuerat under tusen år
D4a Ägandets strukturförändring under tusen år i Tyresö
D4b Ägandets delkomponenter har ändrats hela tiden
D4c Fiskets historiskt stora betydelse i Tyresö
D4d Långa sociokulturella vågor
D5 Tyresöbornas källor till oro, år för år
D6a Tyresöägarnas meningsinriktning
D6b Idéepokernas nya idéer om den materiella världen
D7a Prästmakten i Tyresö
D7b Trevande skolstart i Tyresö
D8a Tyresös viktiga vattenfallsperioder och entreprenörer
D8b Historiens viktigaste Tyresöbor