D1a

Ägarnas personlighet och familj påverkade Tyresö
Nätbilaga D1a till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Innehållsförteckning:
1. Beräkning av antal änkeår för Tyresö
2. Hur ägarnas barn påverkade godsägarens mål i Tyres

 

  1. Beräkning av antal änkeår för Tyresö

 Underlag för cirkeldiagrammet på sidan 266 i boken: 

Nr Änkor som styrt Tyresö.

                         Fetlagd stil = formell ägare             ålder

Änke-

år

24 Catharina Erengisledotter                               c33-42 år

c 47-76 år

(9)

29*

25 Ingeborg Gregersdotter                                   c54-67 år 13*
27 Metta Arendsdotter 13
28 Anna Bengtsdotter                                               c28-36 år

c50-52 år

8

2

31 Carin Axelsdotter (Bielke),                              23-46 år 23*
32 Barbro Axelsdotter Bielke,                                 56-61 år 5
35 Grevinna Maria Sophia De la Gardie,               21-66 år 46*
36 Grevinna Maria Gustawa Gyllenstierna           27-65 år 38*
42 Maria Elisabet Conradi                                       59-71 år 12
48 Ägarens bägge fruar dog före Tyresö-ägandet.

Hans mor, änkan Hedda Hörstadius Ekmansson, var slottsfru 1861-1876, d.v.s i 15 år.                         71-86 år

 

 

(15)

49 Mary Moore Ogden (dog 1933)                                79 år. (0)
  Summa under 579 år 189

                                         *=industrialist-änke-år

 

2. Hur ägarnas barn påverkade godsägarens mål i Tyresö

De tre frågorna som följande tabell besvarar är i något mer utförlig formulering:

  1. Hade Tyresö slotts ägare barn under ägarperioden?
  2. Växte dessa barn upp på Tyresö slott?
  3. Var barnen viktiga för ägaren under ägarperioden, och framför allt under periodens slut?

Högerkolumnens förkortningar:

a) Ja, men barnen bedömdes av ägaren få en bättre framtid om de satsade på Finland.

b) Ja, men ägaren hade inte råd att behålla godset – och barnen hade det inte heller.

c) Nej, men ägaren såg istället sin brorson som universalarvinge och framtidshopp.

d) Ja, men ägaren konstaterade i troligt samförstånd med sonen att efter det misslyckade försöket att skapa ett järnvägsförsörjt förortsamhälle nära Tyresö slott, så hade sonen en bekvämare framtid med Stockholm-Uppsala som permanent bostadsort.

e) Ja, men ägaren konstaterade dels att inget av barnen skulle i praktiken ha råd att bo kvar en längre tid och dels att hans livsverk med hög sannolikhet snart skulle förfelas om något eller några av barnen skulle försöka bo i och äga slottet.