D1b

När gårdarna kom till i Tyresö
Nätbilaga D1b till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Innehållsförteckning:
Tyresös boställen i tidsordning
Tyresö gamla boställen i bokstavsordning

 

Det är intressant för många att förstå när Tyresös olika gamla gårdar etablerades. Här presenteras årtalen för dem alla dels kronologiskt och dels alfabetiskt.

Var god observera två saker:

  • Det är svårt att definiera ett precist årtal för byggandet av en gård: Det torde skilja på upp till kanske fem år mellan man började bygga och när någon ansåg det vara färdigt. Detta betyder att ett precist årtal i nedanstående listor inte är någon garanti för att det är det bästa uttrycket för tillkomsten.
  • Årtalen är hämtade från olika administrativa källhandlingar. Det kan ha dröjt olika länge innan de skilda myndigheterna fört i namnet i sina listor. Jag har letat efter det tidigaste årtalet.

 

Tyresös boställen i tidsordning

Numren anger ägarperiod. Godsägarens namn anges.

Understrukna boställen ligger utanför dagens kommungräns.

 

Nr

Godsägare

Nytt boställe
Före I pe–     Alby
Tyriseds rio-     Gimmersta
etablering den      Näsby
600       Raksta
till       Uddby
900       Åva
Gunnbjörn? c 1030 Tyrised
Okänd ägare c 1275 Rundmar
22 c 1388 Brevik
Sten c 1388 Dyvik
Bengtsson c 1388 Ällmora
24 1416 Älgö (byggt c1388?)
Catharina 1416 Ägnö (byggt c1388?)
Erengisledot. c 1439 Tyresöhus
26 1460 Kumla
Gregers 1460 Vissvass
Matsson 1471 Strand
  1477 Båthuset/Spirudden
  1494 Trintorp
29 1562 Gränö
Nils Ryning 1562 Lilla Raksta
30 1581 Myran
Olof Ryning 1581 Öringe
31 1592 Bollmora
Carin 1600 Gåsö 1
Axelsdotter 1601 Ängmaren
  1603 Grändal
  1603 Korshamn, revs 1749
33 1620-22 Slottet 1
Gabriel 1623 Rotvik
Oxenstierna 1624 Nytorp
  1627 Ahltorp
  1627 Lillmyra
  1627 Petterboda
  1627 Sisshammar

1627 Skälsätra

  1627 Mokärr
  1628 Sågartorp
  1628 Finborg
  1630 Tegelbruket
  1630-36 Slottet 2
  1634 Gåsö 2
  1636 Myggdalen
  1637 Krusboda
  1637 Mörkdalen
  1639 Solberga
34 1645 Näsby torp
Gustaf 1646 Sockenstugan
Oxenstierna 1647 Uppsätra
35 1650 Brakmaren
Maria 1650 Högdalen
Sophia 1650 Njupkärr (till 1659)
De la 1671 Lillström (Lura)
Gardie 1671 Svartbäcken
  1671 Flomossen
  1688 Hanviken
  1691 Kumlatorp
  1692 Ekholmen (vid Älgö)
  1694 Tyresö krog
36 1711 Styvnäs
Maria 1712 Skogsäng
Gustawa 1715 Njupkärr 2:a ggn
Gyllenstierna 1719 Sköndal (1739?)
  1719 Skomakarstugan (fr 1742?)
  1719 Finntorp (1753?)
  1719 Holländartorp
  1719 Flomossen

1721 Skälsätratorp

  1722 Nyboda, öde 1741-1743
  1727 Ahlstorp
  1727 Öringhamn
  1729 Fattigstugan (t 1910)
  1733 Näsby södergård
  1733 Näsby mellangård
37 1738 Näsby norrgård
Cath.Marg. 1742 Nyfors
Bonde/ 1743 Klockargården
Joh. Christof. 1753 Notholmen
von Düring 1755 Näset
  1755 Fiskarstugan
38 1761 Grändalen nedergård
Gustafva 1762 Stensjödal
Sabina 1764 Kattvik (i Dalarö)
von Düring/ 1764 Härsö
Carl Fredric 1768 Gustavstorp
Scheffer 1765-70 Slottet 3
  1770 Karlberg
  1773 Edensborg
  1773 Ektorp

1773 Kumla-Wreten

  1773 Lindalen
  1773 Strömsborg

1773 Forssby

1773 Ulriksdal

  1773 Vissvass nedergård
  1773 Vissvass uppgård
  1773 Älgö lillgård
  1773 Älgö storgård

1775 Näset torp (till 1998)

  1781 Borgen
  1781 Dalen
  1781 Fårdala
  1781 Orrnäs
39 Ulrika E 1789 Vinskänken
von Düring 1790 Ullberg
45 1825 Bergholm
C. Adolphe 1827 Gärdstugan
Stackelberg 1827 Kalvsborg (till 1829)
  1827 Lilla Tyresö
  1829 Grindstugan
  1836 Björndalen
48 1862 Stordal
GF 1871 Kyrkvaktarkammaren
Hörstadius 1871 Skansen
  1865 Vesterdal
  1876 Nya skolan
  1876 Spirudden
  1876 Fridhem
  1881 Linde
  1881 Långsjödal

1886 Fnösken

1886 Kristinelund

  1891 Hyddan
  1891 Måndalen
  1891 Strömstugan
49 1901-30 Slottet 4
Claes 1901-15 Brevik sommarstad
Lagergren 1901-30 c.70 andra villor

 

 

Tyresö gamla boställen i bokstavsordning

Här listas 107 boställen (gårdar och torp) inom nuvarande kommungräns och med ungefärligt tillkomstår enligt befolknings- och skattedata.

I listan har dessa boställen markerats olika enligt följande regler:
Fetlagda boställen = Mantalssatta hemman.
Övriga = Torp.

HUVUDMANNASKAP anges i högerkolumnen på följande sätt:
T = Under Tyresö.
N = Under Kumla/Näsby (=14).
Å = Under Åva (=3)/Erstavik (=2).
R = Under Raksta(=3).
S = Under kyrkan/staten (=6)
,
E = Egenägda (=5).

(Förkortningarna markerar historiskt typiska ägandeförhållanden, som dock inte nödvändigtvis gällt hela tiden.)

Ahlstorp båtsmanstorp 1627 S
Alby (Järnåldern) T
Bergholm 1825-29 T
Bergshyddan 1903 T
Björndal 1836 S
Bollmora 1592 T
Borgen/Brantenborg 1781-84 v Hanviken T
Brakmaren 1650 T
Brevik c.1388 T
Båtsa/Båthuset/Spirudden 1477 Å
Dalen 1781 T
Dyvik c.1388 T
Edensborg 1773 T
Ektorp 1773 E
Fattigstugan 1729-1910 S
Fnösken lägenhet under Bollmora 1886 T
Finborg 1628 T
Finntorp 1719 (1753?) N
Fiskarstugan 1755 T
Flomossen 1671 & 1719        vid Nyfors T
Forssby 1773 T
Fridhem lägenhet 1876             vid Åva T
Fårdala 1781 T
Gimmersta (Järnåldern) T
Grindstugan efter 1829 T
Grändalen 1603 T
Grändal nedergård 1761 T
Gustavatorp 1768 N
Gärdstugan 1825-29 (Oklart läge) T
Hanviken 1688 T
Holländartorp 1719 & 1771 T
Hyddan 1891 T
Härsö 1764 Å
Högdalen 1650 T
Kalvsborg 1825-29           vid Lilla Tyresö T
Karlberg 1770-73                  vid Flaten T
Klockargården 1743 S
Korshamn 1603/1627 (raserad 1749) T
Kristinelund 1886                   vid Uddby T
Krogen 1694 T
Krusboda 1637 (=klockargård till 1740) T
Kumla 1460 N
Kumlatorp 1691 N
Kumla-Wreten 1773 N
Kyrkvaktarkammaren 1871 T
Kärringbrinken 1694 T
Lilla Raksta 1562 R
Lilla Tyresö 1825-29 T
Lillmyra 1627 T
Lillström/Lura 1671     (1667) T
Lindalen 1773                     vid Bollmora T
Linde 1881/1886                 vid Gudö å N
Långsjödal 1881/1891         Skälsätra lgh T
Mokärr 1627 T
Myggdalen 1636 T
Måndal 1891 N
Mörkdalen 1637 T
Notholmen 1753 T
Njupkärr 1650 och 1715 T
Nya Skolan 1876 (=Bygdegården) S
Nyboda 1722 (öde 1741-44) T
Nyfors 1742 T
Nytorp 1624 T
Näsby (1362) N
Näsby norrgård 1738 N
Näsby mellangård 1733 N
Näsby södergård 1733 N
Näsby torp 1645 N
Näset 1755 (Persuddev till 1998) N
Orrnäs 1781 T
Petterboda 1627 T
Raksta (Järnåldern) R
Rotvik 1623 T
Rundmar 1409 T
Sisshammar 1627 T
Skansen 1871                     vid Grändalen R
Skogsäng 1712 N
Skomakarstugan 1719 (1742?) T
Skälsätra 1627 T
Skälsätra torp 1721 T
Sockenstugan 1646 S
Solberga 1409? 1639 T
Stensjödal 1762 T
Stordal undantag 1862           vid Vissvass T
Stormyra/Myran 1581 T
Strand 1471 T
Strömsborg 1773 T
Strömstugan 1843 & 1891 T
Styvnäs 1711 Å
Svartbäcken 1671 T
Sågartorp 1628                      vid Uddby T
Tegelbruket 1630 T
Telegrafen 1829 T
Trintorp 1494 T
Tyresö c. 1030 T
Uddby (Järnåldern) T
Uddby båtmanstorp (Ahlstorp) 1727 T
Ullsberg torp under Raksta 1790 R
Ulriksdal 1773                 vid Myggdalen T
Uppsätra 1647                      vid Flaten T
Vinskänken 1789                 vid Nyfors T
Vissvass 1460 E
Vissvass nedergård 1773 E
Vissvass uppgård 1773 E
Westerdal 1865/1871     (Vid Uddby) T
Åva (Järnåldern) Å
Ällmora c.1388 T
Ängnö 1416?, 1628/1634? Å
Ängmaren 1601 E
Öringe 1581 T
Öringhamn båtmanstorp 1727 S