D1c

De många titlarna i och runt Tyresö
Nätbilaga D1c till Harald Bergs bok (2019) Tyresö under tusen år.

Tyresöägarna och deras nära släktingar hade mycket yrkesmakt under ägartiden. Det framgår av följande sammanställning över vilka titlar som ägaren och ägarens familj hade.

Listan anger per ägarperiod från period nummer 19:
– vilka årtal den omfattade,
– ägarens namn;
– Själv: Vilka titlar ägaren eller ägaren make hade,
– Far: Vilka titlar ägarens far hade
– Syskon: Villa titlar ägarens eller makens syskon (med partner) hade,
– Barn: titlar som ägaren barn (med partner) hade.

Följande förkortningar anger den mäktiga yrkesposition som innehas under respektive ägartid:
a = amiral
A = Advokatfiskal
b = brukspatron
B = Biskop
D = Drots eller riksskattmästare
f = fältmarskalk eller general
F = riksFöreståndare/regentFörmyndare
g = grosshandlare
G = Guvernör över region
h = hövidsman eller ståthållare
H = Häradshövding
J= Ovanligt stor Jordägare i övrigt
k = kommerseråd
K = Kammarherre, överstekammarjunkare
L = Lagman eller Landshövding
m = hovmarskalk
M = Mantalskommissarie
P = President över hovrätt, hovrättsråd
r = riddare
R = Riksråd eller statsråd
ö = överbefälhavare eller marsk

19: c.1354-c1355. Erengisle Nilsson d.ä. Själv: -. Far: r, fogde. Syskon: -. Barn:

20: c.1355-1364 Nils Turesson Bielke. Själv: DrR, Far: R. Syskon: r, J. Barn: rR.

21: 1364-1369 Erik Carlsson (Örnfot). Själv: LrR. Far: -. Syskon: r, HrR, r, rR, R. Barn: hH.

22: 1369-c.1395 Sten Bengtsson (Bielke). Själv: DhHJLrR. Far: -. Syskon: hr, rRL, hr, HrR. Barn: HJrR.

23: c.1395-1406 Erengisle Nilsson d.ä Själv: hLr. Far: -.. Syskon: hr, hr, ör,LHrR, hLrR. Barn: rR.

24: 1406-1439. Catharina Erengisledotter (gift med Gustaf Lekson -1410) Själva: rR. Far: -. Syskon: hJLrR. Barn: -.

25: 1439-c1443. Ingeborg Gregersdotter, g m Mats Ödgislesson Lillje, Själva: HLR. Far: -. Syskon: rR. Barn: hrR, rR, rR, FhrR.

26: c.1443-1494. Gregers Matsson Lillje, Själv: hJrR. Far: rR. Syskon: FrR, hrR. Barn: BR, LJrR, hrR.

27: 1494-1514. Bengt Gregersson Lillje. Själv: R r. Far:-. Syskon: rR,HR,hHrR,R,hLR, Barn: LR.

28: 1514-c1541. Anna Bengtsdotter, Själv: -. Far -. Syskon: rR, HR, HrR, R, hLR, H. Barn:-.
gift med Erik Ryning -1520. Själv: hHR. Far: -. Syskon: – Barn: -.
gift m Gudmund Pedersson (Slatte) 1528-1542, Själv: Hr. Far: -. Syskon: -. Barn: -.

29: c.1541-1578. Nils Ryning. Själv: hJ. Far: FJrR. Syskon: fR. Barn: -.

30: 1578-1589. Olof Ryning. Själv:m. Far: -. Syskon: hR, FhHLöR, Hh, a, R. Barn: –

31: 1589-1612. Carin Axelsdotter.-. -. -. -.

32: 1612-1617. Barbro Axelsdotter Bielke. ”Fullt,” ej specificerat här.

33: 1617-1640. Gabriel Gustafsson Oxenstierna. Själv: DFLPR. Far: hJG. Syskon: GhLR,FGJLö,L,P,L,D,Gr. Barn: GL, H.

34: 1640-1648. Gustaf Gabrielsson Oxenstierna. Själv: GHR. Far: -. Syskon: HR. Barn: -.

35: 1648-1694. Maria Sofia de la Gardie. Själv: grevinna. Far: Rfö. Syskon: DGFJLPö,fR,afR,fGR,fR,fPR,fG, Barn: R,ö.

36: 1694-1737. Maria Gustawa Gyllenstjerna -,-,-,-.
Gift med Carl Bonde -1699. Själv: L,greve, PR Far: Fö. Syskon: L, GhPR, fGR. Barn: LR,L,R,fL,LmR .

37: 1737-1759. Catharina Margareta Bonde. -. -. -. -..

gift m Johan Christoffer v Düring. Själv: fh.Far:-. Syskon:-. Barn:-.

38: 1759-1786. Gustafva Sabina von Düring,. -. -. -. -.

Gift med Carl Fredrik Scheffer. Själv: R. Far: LP.. Syskon: R, f. Barn. -.

39: 1786-1793. Ulrika Eleonora von Düring. -. -. -. -.

40: 1793-1794. Fredrika Birgitta Hastfer. Ej utredd här.
Eleonora Gustafva Sture. Ej utredd här.
Johan Gustaf Bonde. Själv: m. Övr: ej utredda här.
Melker Falkenberg. Själv: R. Övr: ej utredda här.

41: 1794-1800. Robert Vilhelm de Geer. Själv: L. Far: L. Syskon: -. Barn: kapten.

42: 1800-1822. Gabriel Christian Koschell. Själv: k. Far: g. Syskon: g. Barn: g.

43: 1822-1824. Georg Koschell. Själv: major, postmästare. Syskon: g.
Gabriel Koschell, Själv: g. Syskon: g. Barn: ?.
Margareta Charlotta König. Ej utredda här.
Eleonora Elisabet Conradi. Ej utredda här.

44: 1824-1826. Sven Fredrik Selander. Själv: b. Far: ?. Syskon: ?. Barn: -.

45: 1826-1838. Carl Adolf Ludvig Stackelberg. Själv: K. Far: -. Syskon: hR. Barn: K, K.

46: 1838-1855. Fritz Stackelberg. Själv: K. Far: K. Syskon: K, K. Barn: löjtnant, major.

47: 1855-1859. Johan Erik Hörstadius. Själv: J, överdirektör. Far: M. Syskon: b. Barn:-.

48: 1859-1892. Johan Gustaf Ferdinand Hörstadius. Själv: A. Far: b. Barn: P, löjtnant.

49: 1892-1930. Claes Lagergren. Själv: markis. Far:-. Syskon: -. Barn: markis.