D6a

Tyresöägarnas meningsinriktning

– Nätbilaga D6a till boken (2019) Tyresö under tusen år av Harald Berg

 

De sju olika inriktningarna är närmare kommenterade i texten under bokens Del D, kapitel 6.

I sammanfattning är de att den private fastighetsägaren gärna ser meningen med sitt ägande som följande aspekter av makt och ansvar:

*att förbättra jordelivet för andra (=makt).

*att njuta av maktens sötma (=makt).

*att överleva (=makt).

*att förbättra tillvaron för sina barn eller för kommande generationer (=makt och ansvar).

*att ta sitt ansvar på jorden för att senare komma till himmelen

*att tjäna Gud, Konungen och Fosterlandet (=ansvar eller uppfattad plikt).

*att vårda de lån som Gud/omständigheterna givit ägaren att vårda (=ansvar).

I makten ingår främst känslan av möjligheter att förverkliga idéer, varvid många idéer har med upplevt ansvar att göra.

 

Det är givetvis en betydande osäkerhet i bedömningarrna av vilken inriktning varje ägare haft under sin ägartid. I boktexten har endast en sådan presenterats, medan tabellen i denna bilaga ger en kanske mer rättvisande spridning av inriktningarna för varje ägare. I nedanstående tabell används följande förkortningar för ovanstående sju aspekter:

A = Makt: Förbättra för Andra

S = Maktens Sötma

Ö = Makt: att Överleva väl

B = Makt/Ansvar: att värna om Barnens väl

H = Ansvar: Komma till Himlen

P = Ansvar: Plikt mot regimen

V = Ansvar: Att Vårda arvet

 

Nr Längd

årtal

Entrepre-nöriella ägare A S Ö B H P V
20   =11 år

1355-1364

Nils

Turesson

  S       P  
22   =27 år

1369-1396

Sten

Bengtsson

  S          
23   =10 år

1396-1406

Erengisle

Nilsson

      B      
24   =33 år

1406-1439

Gustaf

Lekson

    Ö        
26   =51 år

1443-1494

Gregers

Matsson

    Ö B H    
27   =20 år

1494-1514

Bengt

Gregersson

            V
28   =22 år

1514-1541

Gudmund

Pedersson

      B      
29   =29 år

1541-1578

Nils

Ryning

    Ö        
30   =11 år

1578-1589

Olof

Ryning.

            V
31   =23 år

1589-1612

Carin

Axelsdotter

      B      
32   =5 år

1612-1617

Barbro Bielke Oxenstierna A     B     V
33   =23 år

1617-1640

Gabriel Gustav-son Oxenstierna   S   B   P  
34   =8 år

1640-1648

Gustaf Gabriel-son Oxenstierna   S          
35   =46 år

1648-1694

Maria Sophia

De la Gardie

  S       P V
36   =43 år

1694-1737

Maria Gustawa Gyllenstierna     Ö   H   V
37   =22 år

1737-1759

Johan Christof von Düring       B      
38   =27 år

1759-1786

Carl Fredric Scheffer A         P  
41   =6 år

1794-1800

Robert Wilhelm de Geer   S          
42   =22 år

1800-1822

Gabriel Chr.

Koschell

  S          
45   =11 år

1826-1838

Carl Adolphe L Stackelberg       B      
46   =15 år

1838-1855

Fritz

Stackelberg

    Ö        
48   =33 år

1859-1892

Gustaf

Hörstadius

    Ö        
49   =28 år

1892-1930

Claes

Lagergren

    Ö       V
 

Summa för 23 ägare

och 526 år:

             
Summa antal: 2 A 7 S 7 Ö 8 B 2 H 4 P 6 V
Summa år: 32 år 143 år 232 år 168 år 94 år 107 år 153 år