Bilagorna 01 till och med 08

01 Bakgrund till bokens tillkomst
02 Författarens många tack
03 Bokens underlagsmaterial
04 Historieteorier som bakgrund till boken
05 Använd metodik vid bokens författande
06 Det historiskt nya i boken: 18 nya nycklar till Tyresös historia
07 Personer nämnda i boken
08 Orter nämnda í boken