08

Orter nämnda i boken
Nätbilaga 08 till boken (2019) Tyresö under tusen år av Harald Berg)

 – exklusive namnen Tyresö, Tyrised, Stockholm, samt namn på landskap och län i Sverige (Gotland är dock med).

 

Aachen 153, 193
Adelsnäs 218
Adelsö 216
Afrika 173
Alby 14, 17, 18, 19, 20, 55, 64, 65, 72, 86, 101, 111, 112, 116, 125, 129, 136, 148, 149, 168, 171, 173, 179, 186, 212, 253, 254, 259
Albysjön 14, 17, 18, 19, 21, 27, 36, 37, 49, 51, 62, 64, 98, 99, 104, 154, 280
Alger 173
Algeriet 210
Alingsås 241
Alléplan 257
Almarestäket 39, 42, 46
Almnäs 216, 218, 220
Alnarp 250
Alsike 109
Amsterdam 152, 154
Angestad 229
Arboga 38, 39, 104, 105, 231, 229, 233, 235
Aska hd 88
Askarbäck 239
Asker 216, 245
Askersund 216, 230
Asks sn 220
Aspö 105, 127, 128
Attunaland 33, 43
Augsburg 123
Avignon 76, 78, 79, 85, 90
Baggensstäket 39, 42, 103, 114, 122, 168, 177, 278, 172
Balingsta 18, 19
Bangårdsgatan 239
Barnängen 154, 218
Bayern 41, 203
Beatelund 168
Belgien 249
Berga 81, 94, 104
Bergen 77, 79, 104
Bergholm 36,   219
Bergshamra 125
Birka 36, 38, 46
Bjäre hd 76
Björkekinds hd 88
Björknäs 238, 240
Björksta 81
Björksättra 18, 19
Björkö 33, 35, 36, 46, 86, 101, 116, 125, 129, 136, 170
Björndalen 219
Björndalsudd 247
Björndalsviken 247
Björnholmen 112
Björnö 89, 95
Björskog 229
Blasieholmen 91, 181, 190
Blasieholmshamnen 246
Blasieholmstorg 249
Blidö 33
Blåtårn 124
Bogesund 124
Bogsta sn 250
Bolby 33
Bollmora 64, 136, 148, 149, 168, 171, 179, 189, 191, 207, 219, 232, 237, 257, 258, 259
Bolmen 84
Bolonga 83
Bondkyrka 239
Bonkyrka 235
Boo 168
Bordeaux 245
Borgen 188
Borgå 184, 209
Bornholm 155
Bornsjön 43
Boston 251
Botkyrka 220
Braband 215
Brakmaren 17, 20, 160, 169
Brandholmen 260
Brantenborg 188
Branthäll 188
Braunschweig 109
Bredsjö 239, 240
Bredängen 14, 35, 52, 63
Bremen 45, 139, 175
Brevik 19, 64, 72, 90, 92, 96, 97, 101, 112, 125, 129, 136, 148, 149, 168, 171, 177, 179, 180, 185, 207, 219,231, 232, 244, 247, 248, 252, 254, 281
Brevikshalvön 17, 21, 31, 52, 62, 90, 92, 96, 97, 107, 119, 247, 249, 258, 260, 271, 278, 280, 283
Breviksvägen 260, 282
Brobänken 238, 245
Brokind 205
Brunkeberg 114
Bryggargränd 222
Brügge 77, 110
Bråbo hd 88
Bråviken 126
Brännkyrka 92, 101, 114, 124, 130, 158, 207, 230
Bygdegården 50, 237, 245, 259
Bålmora, se Bollmora
Båthuset 112, 145, 148, 149, 168, 171, 180, 207, 219,237
Bååtska Palatset 190
Bälinge hd 113
Börringesjön 91
Cordoba 45
Dal 142
Dalarö 91, 92, 104, 124, 128, 129, 138, 139, 141, 144, 146, 147, 148, 152, 155, 157, 168, 169, 171, 177, 179, 180, 210, 222, 253
Dalen 188
Danderyd 136
Danmark 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 53, 54, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 93, 95, 98, 99, 114, 117, 120, 121, 127, 138, 139, 142, 177, 224, 249
Danzig 75, 92, 121
Djurgården 178, 220
Domberget 148
Dorpat 40
Dresden 123
Drevinge 129, 155
Drevviken 18, 19, 22, 37, 64, 65
Drottninggatan 222
Dyna 43
Dyvik 19, 20, 21, 64, 65, 72, 90, 92, 96, 97, 101, 112, 116, 125, 129, 136, 148, 149, 157, 168, 171, 172, 177, 179, 180, 185, 186, 209, 219, 231, 232, 237, 252
Dyviks lövängar 52
Dyviksmaren 21
Dyviksudd 36, 42, 65
Döda Fallet 99
Dörarp 165
Ebbalycka 134
Eda skans 215
Edensborg 188, 189, 238
Edshult 134
Ekebyborna 220
Ekedahl 234
Ekenäs 106
Ekerö 101, 215
Ekhammar 218
Ekholmen 158, 168, 179, 180
Ekholms krog 210
Eknäs 125, 129
Ekolsund 117
Eksjö 125
Ektorp 188, 215
El Salvador 17
Elbing 92, 139
Eldkvarn 236
Emaus 218
Emmaboda 84
England 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 53, 54, 95, 104, 109, 142, 162, 163, 171, 173, 178, 187, 200, 202, 204, 224
Enköping 38, 91, 93, 100, 113, 240
Enskede 145
Erstavik 18, 64, 87, 101, 129, 172, 184, 216, 259, 260, 261
Erstaviken 31, 52, 65, 170, 259
Ervalla 119
Eskhult 234, 235
Eskilstuna 43, 158
Estland 78, 133, 135, 147, 221
Estö 125, 129
Europa 35, 38, 40, 44, 45, 47, 53, 75, 79, 83, 123, 138, 154, 158, 162, 163, 184, 187, 198, 213, 218, 224, 226, 246, 250, 273, 290
Fagerudd 23
Falköping 229
Falsterbo 90
Falun 77, 239
Farsta 18, 19, 144, 145, 147, 149, 158, 168, 170
Fatburen 51, 104
Fatbursbäcken 14
Fattigstugan 249, 223, 238, 249, 292
Fehrbellin 155
Femer Bält 172
Fiholm 134, 135
Finborg 125, 153, 168, 171, 179, 207, 219
Finborgsvägen 245
Finland 38, 73, 79, 81, 84, 86, 94, 95, 106, 107, 113, 114, 115, 116, 118, 127, 150, 156, 158, 159, 160, 166, 172, 193, 205, 207, 208, 215, 220, 283
Finnklippan 260
Finska viken 43
Finspångs hd 88
Fintorp 177
Fiskarro 245
Fiskarstugan 189
Fituna   114
Fiällång 125, 129, 168, 170, 171, 180, 207, 210
Fjädrundaland 43
Flaten 18, 179
Flocksta 235
Flogsta 239
Flomåsen 168
Fogdö 43
Follbrinken 14, 16, 21, 22, 27, 31, 36, 51, 53, 58, 62, 63, 64, 65, 90, 98, 99, 101, 104, 105, 107, 111, 112, 119, 130, 136, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 168, 171, 173, 178, 191, 193, 219, 232, 280, 295
Follbrinksbäcken 32
Fors Bruk 233
Forsa 219
Forsby 189
Forsmark 168
Forssa 219
Frankrike 37, 107, 127, 151, 164, 165, 166, 183, 186, 187, 188, 191, 192, 200, 202, 204, 217, 218, 249
Fredrikshald 175
Fredriksnäs 223
Frötuna 165
Furuholmen 21, 260
Furusund 177
Fyrisån 38
Fågelbro 142
Fågelås 220
Fåglarö 171, 180, 207, 210
Fårdala 188
Färöarna 77
Galicien 40
Galtberget 214, 222
Gamla Stan 129, 167, 213, 218
Gdansk 35
Gerknäs 215
Gimmersta 14, 17, 18, 19, 20, 21, 50, 55, 64, 65,78, 86, 101, 112, 127, 129, 135, 136, 148, 149, 168, 171, 179, 207, 219, 231, 232, 237, 249, 258, 260
Gladhammar 216
Glan 124
Gloskärskobb 260
Gnesen 40
Gnetholmen 260
Gotland 25, 29, 35, 40, 76, 77, 88, 91, 95, 96, 101, 105, 106, 114, 119
Granängsringen 259
Greifswald 77, 86, 92, 113
Grensholmen 124
Grevbäcks sn 218
Grindstugan 219
Gripsholm 43, 105, 167, 230, 241
Grisselholmen 260
Gryt 220, 223
Gråbonden 260
Gräfsnäs 216
Grändalen 17, 136, 148, 149, 168
Gränna 220
Gränö 112, 129, 136, 168, 170, 171, 177, 180, 207, 210
Gräsö 33
Grödinge 43, 81
Grönö 229
Gubbelura, se Lillström
Gudö 18, 19, 31, 64, 65, 66, 72, 94, 101, 112
Guldkusten 158
Gustavatorp 188
Gustavsberg 149, 158
Gustavsborg 229
Gålö 33, 168, 170, 241
Gåsö 101, 102, 130, 136, 146, 148, 149, 168, 169, 171, 177, 180, 207, 210, 228, 260
Gällstaö 101, 113
Gävle 138, 139, 241
Götgatan 150, 158
Haag 187
Haga 218
Hageberg 228
Hagens 109
Hagunda 235
Hakarp hd 88
Halle 187
Hallonholmen 260
Hamburg 45, 155
Hammar 245
Hammarberget 18, 23, 250, 256
Hammarby 112, 130
Hammarhamnen 14, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 31, 52, 54, 58, 62, 63, 65, 256
Hammarkajen 18
Hammarängen 14, 17, 25, 35, 52, 256
Hammersta 63, 64, 65, 80, 82, 86, 94, 100, 104
Hamnvik 125, 129
Handelsträdgården 14, 107
Hanekinds hd 117
Hangöudd 168
Haninge 42, 43, 48, 49, 114
Hapsalu 78
Haraker 114
Harbo 243
Hardemo 228
Harstäket, se Baggensstäket
Hatzin 158
Hedeby 35, 37, 38
Hedvig Eleonora 249
Helgarö 43
Helgaån 54, 57
Helgeandsholmen 115
Helgest 219
Helgeån 39, 57
Helgö 158
Helsingborg 76, 77, 90, 214
Helsingfors 165, 166, 193, 209
Hemmesta 125
Hinderstorp 218
Hjulsta 113
Hjälmaren 113, 229
Hjärpås 218
Holland 109, 116, 166
Holländaretorpet 169
Holländarhagen 169
Holstein-Gottorp 189
Horneburg 175
Hornsgatan 215
Huddinge 92
Hudiksvall 239
Husaby 42, 46
Husby 240
Husby-Opphundra 43, 117
Huskvarna 106
Huvudskär 125, 126, 129, 149, 168, 169, 170, 171, 180, 210
Hålbonäs 135
Hållnäs 116
Hälleskogen 114
Häringe 64, 65, 86, 104
Härsö 260
Hässelby 165, 166
Hässjö sn 233
Högmora 64
Höjentorp 155, 235
Hörsta 226, 227
Höryda 229
Hötorget 157
Indalsälven 99
Ingarö 33
Ingefjärding 125
Ingemaren, se Ängmaren
Island 45
Italien 107, 203
Jacobs sn 181
Jacobsdal 150
Jakobstad 159
Jomsborg 35
Julita 117, 127
Jungfruhamn 112
Jursta 125, 129
Jutholmen 179, 210
Jäder 134
Järfälla 174
Järlåsa 234, 238, 239, 240, 241, 242
Järstad sn 134
Jönköping 78, 79, 82, 93, 233, 234
Kalmar 35, 75, 76, 94, 111, 113, 121, 124, 125, 205
Kalvfjärden 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 49, 51, 52, 53, 56, 61, 62, 63, 99, 119, 140, 250, 259, 260, 276
Kalvholmen 260
Kalvnäsberget 32
Kalvnäset 14, 150
Kalvnäsängen 14
Kalvsvik 101
Kalvö 129
Kapellskär 168
Karelen 86
Karl XII:s Torg 148
Karlberg 14, 65, 188, 221
Karlskrona 168
Karlsta 125, 129
Karolinahemmet 249, 254
Kattvik 188
Kaupang 35
Kiev 41
Kina 165, 183, 185
Kinne hd 117
Kjula 229, 231
Klackeberg 134
Klaipeda 139
Klara 82
Klarabergsgatan 241
Klena 112
Klippan 251
Klisätra 167
Klockargården 177, 178,181, 223, 238, 251
Klockstapelbäcken 50
Klövberget 22
Knivsta 158
Kolberg 35
Konstantinopel 40, 41, 210
Konstanz 104
Koppholmen 260
Korpberget 21
Korpholmen 260
Korshamn 148, 149, 169
Korsö 214
Krakatau 236
Krapperup 151, 155
Krusboda 146, 147, 148, 149, 169
Kråkerum i Mönsterås sn 84, 89, 95
Kulla-Gunnarstorp 194
Kullen 158
Kumla 10, 18, 19, 22, 31, 64, 65, 72, 112, 144, 146, 148, 149, 154, 171, 177, 178, 179, 180, 190, 191, 207, 215, 223, 231, 256, 257, 260
Kumla Allé 190
Kung Karls sn 229
Kungahälla 35
Kungs-Barkarö 229
Kungsholmen 101, 102, 106, 113, 119, 213
Kungslena 187
Kungsängsgatan 239
Kungsör 43, 226, 229, 231, 244
Kungsörs Kungsgård 229
Kursachsen 122, 218
Kymendö 168, 169, 180, 207, 210
Kymene 177
Kyrkbacksbäcken 50
Kyrkbäcken 32
Kyrkskolan 237
Kyrkängen 14
Kålbotten 146, 147, 148
Kålbotten 146, 147, 149
Kårsbo 239
Källberga 120, 125, 129
Källsta 112
Köln 46, 113
Köpenhamn 117, 124, 215
Köping 38, 229
Köpingsvik 35
Lagmansryd 158
Lagmansö 135
Lagnö 105, 127, 129, 131, 135
Lakbäck 242
Landfjärden 48, 64
Landsort 214
Leiden 109, 144
Leipzig 104
Lerbäck 216, 230
Leufsta bruk 168
Levene 234
Liderne, se Kungsholmen
Lidingö 33
Lilla Myran, se Myran
Lilla Tyresö 16, 17, 32,33, 50, 62, 63, 99, 107, 117, 153, 193, 197, 219, 238, 248, 281
Lillström 14, 22, 26, 31, 32, 33, 34, 52, 58, 63, 169, 172
Lindalen 188, 259, 261
Lindholmen 92, 97
Lindsta 239
Lindö 113
Linköping 78, 79, 86, 114, 123, 125, 126, 135, 144, 146, 205
Lissma 18, 19
Lissmasjön 19
Listerlandet 76
Litauen 96
Livland 78, 133, 158, 205, 221
Ljungby 165
Ljusterö 33
Loka brunn 184
London 44, 152, 166, 250
Long 234
Lovisa 207
Ludgo 217
Ludvigsbergsgatan 230
Lund 35, 37, 46, 78, 85, 95, 151
Lura Holme 150, 169, 175
Lura, se Lillström
Luraström, se Lillström
Lurasund, se Lillström
Lurentorp, se Lillström
Lurentorp, se Lillström
Lusatia 40
Lübeck 77, 79, 85, 90, 92, 120, 121, 122, 133, 184
Lycksjön 19
Lyckås 219
Lyrskovshede 39
Långbro 130
Långhundra 135
Länna 18, 19, 112, 135, 144
Lödöse 126
Lövsund 217
Magelungen 18, 19
Makalös 148, 150
Malmö 90, 117
Malplaquet 175
Margaretelund 143, 144
Maria Kyrkogård 215
Marieborg 93
Mariefred 135
Marienburg 90, 93
Marocko 210
Mecklenburg 54, 78, 91
Medelhavet 210
Memel 139
Mexiko 250
Milano 102
Misterhult 89
Mokärr 146, 147, 178, 149, 168, 172
Molnby 208
Molnebo 239
Mora 157, 239
Mora sten 114
Mora äng 86, 95
Moselle 218
Moskva 77, 114, 127
Munkbron 190
Muskö 33, 168, 177
Myggdalen 146, 147, 148, 149, 168, 172, 259
München 246
Myran Stora/Lilla 112, 134, 136, 148, 149, 168, 171, 172, 179, 180, 207, 219, 231, 232, 237
Måstena 158
Mälaren 36, 38, 39, 41, 43, 45, 54, 90, 104, 113, 229, 236
Mönsterås 95
Mörby 112, 130, 220
Mörkdalen 160, 168, 172
Mörkö 38, 42, 43
Mörtsund 33
Mörtö 168, 207, 210
Mösten 169, 180
Naarden 109
Nacka 122, 136, 138, 142, 144, 155
Narva 154
Neapel 85
Nederländerna 151
Neglinge 39, 92, 101, 129, 130, 237
Neva 35
New York 246, 257
Nicolai 241
Nidaros 79
Nidingen 158
Njupkärr 171, 175, 259
Norden 41, 47, 78, 91, 96, 101
Nordsjön 26
Noret 33
Noretvägen 33
Norge 38, 39, 40, 54, 75, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 114, 126, 215, 224
Normandie 38
Norra Starrfors 239
Norrbro 65
Norrby 18, 33, 37, 112, 235
Norrköping 39, 219
Norrmalm 168, 169
Norrström 36, 39, 42, 46
Norrtälje 165
Norråva 33
Norrön 168, 180
Norsbol 125
Notholmen 177, 260
Novgorod 40, 76, 77, 114
Nybble 228
Nyboda 130, 171, 175
Nydala 125
Nyfors 145, 178, 179, 180, 191, 219, 235, 237, 281, 295
Nyköping 39, 43, 80, 89, 91, 93, 95, 102, 133, 135
Nyland 86, 166
Nynäs 135
Nystad 139, 184
Nytorp 146, 147, 148, 149, 168, 180
Nälberg 228, 235
Nämdö 168, 169, 170
Näringsberg 94
Näsby 14, 18, 19, 22, 31, 64, 65, 66, 72, 86, 94, 112, 116, 165, 125, 129, 144, 148, 149, 154, 174, 177, 179, 190, 207, 215, 231, 250, 256, 257,
Nöteborg 77, 139
Odensala 234
Odense 35
Odensjö 140
Oder 43
Oppunda hd 94, 117
Orhem 101, 179
Orkenyöarna 77
Orlången 18, 19
Orlångsjö 19
Ornö 33, 129, 146, 168, 170, 210
Orrnäs 188
Orsa 239
Oslofjord 26
Paris 83, 85, 166, 182, 183, 184, 187, 193, 245
Paviken 35
Penningby 95
Pernå 207, 210
Petterboda 146, 147, 148, 148, 168, 172, 189
Piksborg 84
Pillau 139
Polen 25, 35, 38, 40, 41, 54, 96, 121, 133, 138, 142, 162
Pommern 106
Pommern 40, 155
Prag 104
Preussen 152, 163, 187, 193, 224
Prinsvillan 251
Prästgatan 142
Prästgårdsvägen 183
Prästängen 173
Ragundasjön 99
Raksta 14, 18, 19, 20, 22, 34, 36, 52, 62, 63, 64, 65, 72, 101, 107, 112, 129, 136, 148, 149, 168, 171, 172, 179, 207, 215, 237, 256
Raseborg 95, 106, 115
Rekarne 125
Resitza 158
Reval 92, 133, 134, 135, 139, 147, 148
Ribbingelund 229
Ribby 29, 37
Ribe 37
Riddarholmen 90, 106, 291, 115, 160, 187, 195
Riddarhuset 169, 190, 208, 220, 221, 225, 308
Riga 78, 152, 172
Rijswijk 166
Riksten 229
Rindö 33
Ringstadaholm 112
Ringsted 37
Rockelsta 193
Roden 43, 112, 144, 169, 175
Rodö i Barkarö sn 95
Rom 40, 41, 46, 78, 90, 102, 103, 116, 117, 122, 245, 246, 247
Roskilde 25, 26,35, 37, 46
Roslagen, se Roden
Rostock 91, 104, 131
Rostockaholme (Lybecksholme 84
Rotholmen 129
Rotvik 146, 147, 148, 149, 168
Rouen 250
Roxen 124
Rudmar, se Rundmar
Rumlaborg 106, 114
Rumpholmen 260
Rundmar 14, 22, 23, 64, 66, 67, 68, 72, 101, 116, 125, 129, 136, 148, 149, 168, 171, 172, 179, 207, 219, 231, 232, 237
Runsa 158
Runtuna 43, 217
Rusriket, se Ryssland
Ryfors 235
Ryningsholm 135
Ryssland 28, 37, 38, 40, 53, 54, 75, 77, 78, 84, 94, 98, 99, 114, 116, 120, 121, 138, 139, 162, 163, 165, 177, 182, 184, 193, 204, 208, 210
Rävelsta 100
Rävnäset 51
Sachsen 162, 218
Sala 120, 121, 239
Salem 43
Saltsjöbaden 237, 253
Saltvik 35, 38
Sanda i Banka hd 29
Sandemar 86, 112, 113, 116, 125, 129, 136, 144, 158, 177, 205
Sandhamn 125, 129, 185
Sandholmen 260
Sankt Petersburg 163, 175, 177
Sastmola 115
Savolax 148
Schleswig 40
Schweiz 122
Selaön 43
Selebo 105
Shetlandsöarna 77
Siende hd 88
Sigtuna 37, 39, 41, 43, 45, 46, 53
Simtuna hd 89
Singö 33
Sishammar, se Sisshammar
Sisshammar 23, 146, 147, 148, 149, 169, 250
Själland 155
Sjöholm 117, 194
Sjöliden 247
Skadeberget 91
Skandinavien 40, 47, 50, 78, 232
Skansen 236
Skanstull 168
Skanör 90
Skara 46, 53, 86, 91, 120
Skarpa, se Skarpnäck
Skarpnäck 101, 112, 113, 116, 125, 129, 130, 153, 155, 156, 167, 168, 179
Skedevi 219, 222
Skeppsbron 211
Sko 82
Skomakarstugan 169
Skotland 38
Skrubba 130, 180, 207
Skuggan 220
Skälsätra 146, 148, 149, 179, 207, 215, 257, 259
Skänninge 126
Skärstads sn 219
Sköndal 168, 169
Skövde 229
Slagelse 37
Slottsbacken 211
Slumnäs 64, 295, 173
Slussen 138, 237
Smedjebacken 239
Smådalarö 168, 169, 179, 180, 207, 210, 214
Snavlunda 228
Snusbullrabäcken 14, 32, 50
Snösbäck 229
Sockenstugan 171, 193, 219
Sofieberg 178
Sognefjord 26
Solberga 14, 64, 66, 67, 68, 72, 101, 107, 112, 129
Sollentuna 125, 231, 244
Solna 125
Soloön 260
Sorunda 43, 46, 92
Sotholm 48, 64, 65, 128, 134, 135, 171
Spanien 166
Spirudden 247, 251
Spånga 174
Stadsberga 125
Stamford Bridge 41
Stegeborg 115, 124, 167
Stegeholm 117
Stegsholm 241
Stendörren 101
Stensjöborg 14
Stensjödal 188, 191
Stensnäs 217, 218
Stensättra 18, 19
Stettin 139
Sticklested 41
Stjärnsund 144
Stockbonäs 125
Stola 117
Stora Bjärum 217
Stora Ek 188
Stora Kopparberget 77
Stora Myran, se Myran
Stora Nygatan 129
Stora Skinnarviksgatan 230
Storegård 234
Storforsen 99
Storkyrkan 195
Storkyrkobrinken 142
Storängen 9, 13, 14,   17, 32, 34, 35, 36, 51, 52, 58, 62, 63, 107, 150, 171, 173, 174
Stralsund 90, 92, 139, 176
Strand 101, 112, 113, 125, 129, 136, 148, 149, 168, 171, 179, 207, 219, 232, 237, 249, 258
Stranda hd 88
Strängnäs 28, 29, 38, 39, 43, 48, 57, 79, 81, 90, 104, 113, 114, 122, 132, 133, 146, 186, 194, 228
Strö sn 117
Strömmingsholmen 260
Strömsborg 149, 150, 188
Strömsholm 239
Strömstugan 219, 238
Sturefors 144
Sturegatan 245, 249
Sturehov 220
Stuvsta 18, 19
Stymninge i Österhaninge 81
Styvnäs 175
Sulevik i Kärrbo 88
Sumatra 17
Sundby 19
Sundholmen 158
Sundsvall 239
Sunna 174
Svalöv 250
Svartbäcken 160, 168, 180
Svartlösa 135
Svartsjö 133
Svartån 150, 160
Sveaborg 184
Svensksund 210
Svärdsö 33
Sågtorp 155
Säby 135
Sävstaholm 208
Söderbro 65
Söderby 18, 19, 86, 129
Söderhamn 239
Söderköping 88, 90, 104, 121, 125
Södermalm 124, 157, 158, 168
Söderport 146
Södertälje 36, 38, 103, 138
Södertörn, se Tören
Taibel 158
Tallin 35, 133, 134
Tambora 213
Tannenberg 96
Tarwast 158
Tavastehus 114, 166
Tavastland 86
Tegelbruket 119, 143, 171, 173, 204, 213, 224, 230, 231, 232, 231, 236, 237, 238, 245, 251, 252, 253, 294
Telegrafberget 214, 222
Tervik 150, 160, 181, 197, 207, 208, 209, 210
Thorn 92
Thorö i Sorunda 81
Tidaholm 116, 229
Tidö 235
Tillinge 91
Tinkarp 158
Tiohärad 79, 84
Tiundaland 33, 43
Tjust 218
Tjusterby 208, 210
Tjärnstigen 261, 282
Toftaholm 165
Torshälla 244
Torö 33
Traneberg 155
Tranmyravägen 183
Trehörningen 18, 19
Trelleborg 35
Trema 125
Trintorp 64, 90, 92, 96, 97, 101, 116, 125, 129, 136, 148, 149, 168, 171, 214, 219, 232, 237
Trollbäcken 248, 249, 257, 258, 259, 260, 261
Trolleholm 195
Trondheim 41
Trosa 38, 39, 43
Trystorp 205
Trätsholmen 260
Tröndelag 41, 139
Tuna 42, 135
Tunisien 210
Turkiet 176
Tveta hd 88
Tvättstugebäcken 32
Tybble 94
Tyresta 19, 29, 37, 86, 112, 280
Tyreså 9, 18, 20, 29, 34, 36, 49, 51, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 75, 90, 98, 117, 118
Tyresö Centrum 256, 259, 282
Tyresögodset 10, 14, 15
Tyska orden 75, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 106
Tyskland 25, 35, 37, 86, 92, 101, 107, 109, 116, 123, 138, 139, 152, 215, 249
Tystberga 158
Täckeråker 18, 19
Tängby 35
Tängby 38
Tärnsjö 243
Töravi 46
Tören 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 36, 38, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 58, 62, 86, 205
Uddby gård 14, 17, 18, 19, 20, 55, 64, 65, 72, 86, 101, 109, 111, 112, 116, 125, 129, 130, 148, 149, 168, 171, 172, 174, 179, 207, 219, 231, 232, 237, 253
Uddby kvarn 9, 14, 31, 51, 64, 65, 66, 67, 98, 99, 101, 104, 111, 112, 113, 116, 125, 129, 130, 136, 145, 147, 148, 149, 152, 154, 165, 168, 171, 173, 178, 179, 180, 191, 213, 214, 215, 226, 231, 236, 237, 238, 242, 245, 248, 256, 280, 295
Uddbyviken 16, 51
Uddevalla 155
Udenkühl 158
Ukna sn 218
Ulfetorp 234
Ullberg 206, 236
Ulriksdal 188, 190, 218, 259
Ulvsby 115
Upp-Norrby 19, 37, 53, 57
Uppby, se Uddby gård
Uppsa 43
Uppsala 17, 39, 46, 78, 79, 83, 91, 100, 104, 114, 117, 123, 127, 132, 133, 142, 144, 146, 155, 168, 174, 187, 219, 227, 228, 229, 234, 235, 239, 240, 243, 253
Uppsätra 150
Uranienborg 133
USA 194, 277, 222, 249, 257
Utby, se Uddby kvarn
Utö 33, 125, 135, 146, 150, 170
Vadstena 77, 78, 100, 101, 102, 103, 111, 114, 126, 235, 291
Vagnhärad 43
Valdermarsvik 2 23
Valhall 30
Valla 72, 101
Valla Torg 101
Vallstanäs 134
Valsta 94
Vansö 43
Vantör 18, 19, 101
Varberg 76
Varnhem 46
Varvs sn 220
Vatikanen 79, 245, 246, 251
Vaxholm 33, 122
Ven 76, 133
Vena 216
Vendelsö 65, 112, 113
Venedig 173
Venngarn 155
Viborg 37, 84, 85, 86, 94, 95, 114, 115, 127, 139
Viby 228, 234, 238, 239
Vidså, se Vitså
Viken 251
Villmansgård 208
Vinberga 220
Vingåker 208
Vinskänken 206
Vinåker 112, 113, 136,, 144, 148, 149
Visby 75, 76, 86, 90, 91, 96, 106, 215
Visingsö 118
Vissvass 62, 109, 112, 113, 145, 148, 149, 168, 171, 180, 188, 207, 219, 232, 237, 255
Vist 144
Vista hd 88
Vistula 35, 43
Vitryssland 208
Vitså 129
Vogelsang 158
Vordingsborg 104
Voxna 239
Vånga sn 124
Vårdbergstorp 125, 129
Värend 84
Värhulta 105, 113
Väringsö 33
Värmdö 33, 125, 142, 169, 172
Västergarn 29, 30, 35, 96
Västerhaninge 48, 64, 86, 92, 129
Västerlövsta 239
Västerrekarne 113, 114
Västertorpet 146, 168, 169, 171, 180, 207
Västerås 35, 38, 39, 41, 79, 91, 113, 114, 123, 125, 127, 128, 149
Västra Långgatan 146
Västra Trädgårdsgatan 222
Vättern 216
Vättinge, se Wättinge
Vätö 33
Växjö 79, 83
Wad 148, 238
Wales 38
Walstade 125
Wiken 229
Winchester 44
Winåker, se Vinåker
Wismar 91
Wittenberg 122
Wollin 35, 43
Wrangelsholm 229
Wreta 232
Wättinge 9, 14, 19, 65, 66, 67, 68, 98, 101, 107, 111, 112, 116, 122, 125, 130, 136, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 160, 165, 168, 171, 173, 178, 179, 180, 191, 219, 223, 231, 235, 237, 280, 281, 295
Yngaren 131
Yngaren 43
York 28, 41
Yxlan 33
Åbo 38, 86, 95, 105, 115, 121, 139, 175, 177, 193
Åboland 33
Ågesta 18, 19
Ågestasjön 19
Åkerbo 124
Åkervägen 190
Åkerö 101, 112
Åland 33, 38, 43, 45, 168, 169, 215
Århus 35
Årsta 89, 95, 101, 106, 129, 130, 135, 170, 229
Åsle 90, 91
Åsunda hd 89
Åva 14, 64, 65, 72, 112, 145, 148, 149, 168, 171, 172, 179, 191, 207, 219, 222, 223, 227, 231, 232, 237, 255, 256
Åvadh, se Åva
Åvike 233, 239
Ägnö 101, 146, 148, 149, 260
Älgö 101, 102, 130, 146, 148, 149, 168, 180, 207, 210, 258, 260
Äljö, se Älgö
Ällmora 64, 72, 90, 92, 96, 101, 112, 116, 125, 129, 136, 148, 149, 168, 171, 172, 179, 185, 207, 219, 231, 232, 237
Ällmorafjärden 21, 33, 34, 52, 53, 62, 250, 253, 259, 260
Älta 125, 129, 138, 144, 150,168
Ältasjön 142
Älvsborg 128, 137
Ängmaren 136, 148, 149, 168
Ängsö 113
Ärendal 211
Öland 84, 88
Örby i Vendel 89
Örbäck 37
Örebro 77, 117, 133, 140, 228
Öregrund 168
Öresund 76, 90, 122, 137
Öringe 134, 148, 149, 168,171, 179, 207
Örsundsbro 240
Ösby 112
Ösbyholm 232
Ösel 221
Ösmo 92, 125, 129, 136
Österhaninge 22, 30, 33, 64, 48, 55, 81, 83, 86, 92, 95, 97, 101, 112, 113, 117, 124, 135, 141, 172, 188, 189, 241, 291
Österrekarne 114
Östersjön 14, 16, 39, 40, 51, 76, 91, 92, 101,103, 138, 148, 155, 210, 260
Östersund 15
Östervik 136
Österåker 39
Östhammar 168
Östnora 86
Östra Ågatan 239
Östuna 229