Händelser efter att boken kom ut

 

2021-11-10 Rättelser införda till sidorna 85 och 86.
2021-10-27 Två rättelser av faktafel på sid 82 och 84 införda.
2020-12-23 Nätbilagan A6 kompletterades och dess felaktiga uppgifter rättades.
2019-12-18 Ett 20-tal inklistrade bilder och tabeller i nätbilagorna kunde plötligt inte läsas till följd av systemtekniska problem. Nu ska dessa problem vara korrigerade. Meddela gärna (via knappen Kontakt upptill) om något sådant händer dig igen!
2019-12-05  Bokreleasen den 11 november 2019 drog 80 glada personer till Tyresös bibliotek.. Kommunen bad där författaren att ge en kort bakgrund till varför och hur boken kommit till. De fåtaliga meningarna som då kunde formuleras, har nu utvecklats till den text ”Bokens tillkomstprocess”, som lagts till som punkt 10 under nätbilaga 01.