Bilagorna B1 till B3

B1 Alternativa ägare till Tyresö åren 1027-1350
B2 Tidiga vattenmöllor
B3 Wättinge lyckor som historisk nyckel